Men de faldende passagertal er jo ikke kommet over natten, fra den ene dag til den anden, så det kan undre, at DSB’s ledelse ikke tidligere har reageret mere aktivt, så en fyringsrunde kunne have været undgået. I HK Trafik & Jernbane synes vi, at en fyringsrunde, som den vi står overfor nu, er det absolut værste scenarie, man kan tænke sig, og det har da heller ikke skortet på advarsler og opfordringen fra HK Trafik & Jernbane til DSB’s ledelse om i tide at tage dette alvorligt.    

Da DSB i april 2017 indførte det ”kvalificerede ansættelsesstop” blev vi lovet, at der ikke kom nogen fyringsrunde. Reduktionen med 100 stillinger skulle ske ved naturlig afgang, f.eks. pensionering.

Der ville være skarp kontrol med nyansættelser. Direktørerne skulle fremadrettet godkende enhver nyansættelse, der ville, som ledelsen sagde, ”være styr på det”.

På møder i samarbejdsudvalgene har vi fra HK Trafik & Jernbane spurgt om, hvordan det gik med de stillinger, der skulle nedlægges ved naturlig afgang. I HK Trafik & Jernbane var vi bekymrede, for vi kunne jo se, at antallet af medarbejdere var stigende. Det gik altså i den forkerte retning, påpegede vi fra HK Trafik & Jernbane.

Svaret var, at da man i foråret indførte ansættelsesstoppet, allerede havde nogle rekrutteringer i gang, og at målet var, at der ved årets udgang skulle være færre ansatte. Udviklingen ville blive fulgt nøje.

Ledelse kendte ikke det præcise tal for, hvor langt virksomheden var i forhold til målet, men man ville reducere forbruget af konsulenter og være mere restriktiv i forhold til genbesættelser af stillinger.

For nu at bruge et gammelt, men i situationen meget rammende udtryk, så oplever vi, at vi i HK Trafik & Jernbane om nogen, måske de eneste, har tagen situationen om det ”Kvalificerede ansættelsesstop” meget alvorligt og udvist rettidigt omhu.   

Derfor gør også så meget mere ondt, at vi nu kan se frem til at miste nogle af vores gode kolleger.  

HK Trafik & Jernbane har ikke indgået nogen aftale med DSB om løsning af DSB’s udfordringer, og HK Trafik & Jernbane har ikke været involveret i en egentlig dialog. DSB har således ikke givet os noget grundlag for at indgå aftaler om hverken fratrædelsespakker, hvor mange stillinger, der skal nedlægges, eller hvem der skal fyres.

Vi er i dialog med HR-afdelingen i DSB i håb om, at vi ad den vej kan sikre at processen ikke bliver for svær for den enkelte, men hvordan gør man det let at miste sit job? Det vil altid være hårdt og svært.

HK tillidsrepræsentanter står, og vil stå parat til at svare på spørgsmål, og vi vil selvfølgelig også være der som bisidder for de af vores kolleger der måtte være så uheldige at miste jobbet i DSB.