Hos slagterigiganten Danish Crown er man til administrationen i Sæby på udkig efter en ”selvstændig og robust kontorleder, der motiveres af ansvar og ledelse”.

Og i pensionsselskabet ATP leder man til sikkerhedsafdelingen efter en ansøger, der er ”robust og nysgerrig”, til stillingen som security officer.

For et par år siden kortlagde Ugebrevet A4 i samarbejde med jobsøgemaskinen Jobindex.dk sprogbruget i de mange tusinde jobopslag, der figurerer på jobsøgemaskinens hjemmeside. 

Illustration af trae 

Her fandt man frem til, at ”robust” optrådte i fem procent af de 79.308 jobannoncer, der blev opslået i 3. kvartal i 2015. De mest anvendte ord var stadigvæk ”selvstændig” (24 procent) og ”engageret” (20 procent), men brugen af robusthedsbegrebet indikerede en ny tendens.

En tendens, der stadig er aktuel, viser en søgning på Jobindex’ hjemmeside i december 2017, hvor førnævnte jobopslag blev fundet.

Men robusthedsbegrebet er blevet mudret og forsimplet til en snak om enten-eller - altså enten er man robust, eller også er man ikke. Men sådan hænger tingene ikke sammen, er Birgitte Dam Jensens erfaring.

Hun udgav i oktober 2017 bogen ”Bevar dig selv - robust i en uforudsigelig fremtid”, der samler hendes mange års erfaringer med robusthedstræning. Hun er uddannet skuespiller, men har i mere end 15 år undervist i robusthed og robust adfærd, blandt andet som dramalærer på Odense Skuespillerskole og som underviser på Forsvarets uddannelse for gidseltagning, Conduct After Capture, som hun selv var med til at sammensætte.

Det er nemlig individet OG fællesskabet, for eksempel på en arbejdsplads, der sammen skaber robusthed hos den enkelte, pointerer hun.

Og så handler dét at være robust ikke blot om at komme igennem de hårde perioder, men at kunne forblive den samme person, når man oplever travlhed, pointerer hun.
- At klare en krise er ikke et hædersmærke for, at man er robust. Robusthed er at kunne bevare sine gode menneskelige egenskaber under pres. Det vil sige at trække vejret og tage sig tid til at vælge, men også at huske at pleje de mennesker, man omgås. Og så er det vigtigt at forstå, at robust ikke bare er noget, man er, siger hun og fremhæver, at netop valget står helt centralt i forståelsen af, hvad robusthedsbegrebet i bund og grund indebærer, siger Birgitte Dam Jensen og fortsætter:

- Stress forandrer måden, vores hjerner fungerer på, og udfordrer vores normale jeg. Vi begynder at opføre os anderledes og handler uden at tænke os om, fordi vi oplever, at vi ikke har noget valg. Vi får tunnelsyn og gør det første, der falder os ind. Men selv i livets mest pressede situationer har vi mulighed for at træffe et valg for, hvordan vi vil håndtere den givne situation. Husker man på det, agerer man robust.

Arbejdsgiverne lægger ansvaret fra sig
Også Eva Hertz, der er psykolog og stifter af Center for Mental Robusthed samt forfatter til bogen ”Robust - lær at mestre modgang”, der udkom i marts 2017, fremhæver, at robusthed ikke blot er et skjold eller en rustning, der betyder, at man er usårlig. Robusthed handler ifølge hende om blandt andet at passe på sig selv og kunne sige fra.

- Robusthed er det element, der skal hjælpe os med at håndtere modgang, svære livsbegivenheder og sørge for, at vi ikke går i stykker. At vi husker, at vi har et behov for pauser og ikke springer frokostpausen over eller ikke får den nattesøvn, vi har behov for, siger hun.

Eva Hertz mener også, at der er gået inflation i ordene robust og robusthed. Hun kalder det for misbrug af ordenes reelle betydning, når arbejdsgiverne i job-
opslag efterspørger robuste medarbejdere, og påpeger, at robusthed ikke er noget, man alene kan rekruttere sig til.

- Arbejdsgiverne har et kæmpe ansvar for ikke at ødelægge vores robusthed, da det er dem, der bestemmer rammerne for vores arbejde. Og at skrive i et jobopslag, at du skal være robust, hvis du skal arbejde her, er en fralæggelse af ansvaret. Det er i lige så høj grad god ledelse, godt kollegialt samarbejde og tilrettelæggelse af arbejdet, der gør dig som medarbejder robust. For selv det mest robuste menneske kan blive ødelagt af et dårligt arbejdsmiljø, siger hun.

Ansøgere skal kunne klare modvind
Spørger man dem, der forfatter jobopslagene, er det en anden forståelse af ordet, der hersker. Hos Danish Crown, der søger en robust kontorleder, forklarer pressechef Jens Hansen, at man ikke finder noget galt i at bruge ordet ”robust”.

- Med robust mener vi en person, der ikke er bange for lidt modvind på cykelstien. Du skal trives med en hverdag, der til tider kan være travl og omskiftelig. Og så kan der i slagterbranchen være en direkte og kontant tone, uden at nogen mener noget ondt med det, og dét skal man kunne håndtere, siger han og forklarer endvidere, at robust ikke er et ord, der bruges i flæng hos Danish Crown, men blev valgt i den proces, det er at lave et jobopslag.

- Vi kunne godt have valgt at bruge et andet ord, men vi ser ikke robust som et negativt ladet ord. Og så ønsker vi frem for alt at være ærlige i vores jobopslag. Og i den forbindelse mener vi, at robust er et dækkende ord at bruge til vores kontorleder-opslag. Det er jo en person, der skal være leder for en gruppe mennesker, men også referere til og samarbejde med en række øvrige ledere. Og det kræver noget modstandskraft, siger Jens Hansen.

Hos ATP-koncernen, der er på udkig efter en robust security officer, er man opmærksomme på, at robust og robusthed er omdebatterede ord, der kan forstås negativt. Derfor var det ikke uden overvejelser, at man valgte at bruge ordet i stillingsopslaget, og der blev da også talt om at finde andre formuleringer, forklarer pressechef Mette Beck.

- I ATP vægter vi et godt psykisk arbejdsmiljø højt, og vi ønsker ikke at belaste vores medarbejdere urimeligt. Men vi er også en ambitiøs virksomhed, der ønsker at tiltrække kandidater, der har en faglig styrke, som de tør stå fast på, siger hun.

- Med robust mener vi en person, der kan klare noget modvind, når det gælder. Det kan for eksempel være i interne faglige diskussioner eller i de mest udfordrende telefonsamtaler med borgere, siger hun.

Fokusset på individet forstærkes

Hos HK/Privat finder arbejdsmiljøkonsulent June Halvorsen det problematisk, at ordet robust fortsat bliver brugt som et ansættelseskriterium i mange jobopslag. Hun mener, at dét at kunne håndtere travlhed og stress ikke kun er op til individet og pointerer, at det burde være arbejdspladserne, der er robuste.

- Når arbejdsgiverne efterspørger robuste medarbejdere, sender det et signal om, at det her på vores arbejdsplads er den enkelte, som skal være robust, da arbejdspladsen ikke er det. Men på den lange bane burde virksomhederne arbejde for at blive robuste arbejdspladser, hvor det er trygt at være, og hvor man uden risici kan tale om det, der kan være svært. For det er fællesskabet, der skaber robusthed hos den enkelte, siger hun.

June Halvorsen ser dog ingen deciderede problemer i, at de to forfattere, Birgitte Dam Jensen og Eva Hertz, i deres bøger anbefaler, at man som individ kan træne sin robusthed

- Det er intet galt i, at du som individ lærer dine grænser bedre at kende og ved, hvilke situationer du ikke skal udsætte dig selv for. Man kan ikke tåle alt, og det er okay at sige fra over for det urimelige. Men det kan være med til at forstærke det øgede individfokus, der i forvejen opleves mere og mere på arbejdsmarkedet, siger hun.

Opråb til arbejdspladserne
Og hvor efterlader det så de personer, der søger et nyt arbejde? Det bliver nok ikke lige foreløbig, at arbejdsgiverne holder op med at søge robuste jobkandidater, men ifølge de to eksperter, Birgitte Dam Jensen og Eva Hertz, kan individet med fordel træne sin evne til at agere robust.

- I sidste ende behøver en medarbejder kun at være så robust, som arbejdsopgaven kræver. Og så er det op til arbejdsgiver at sørge for, at du som medarbejder er fagligt klædt på til at varetage opgaven, siger Birgitte Dam Jensen.

Arbejdsmiljøkonsulent i HK/Privat, June Halvorsen, opfordrer i stedet arbejdsgiverne til at kigge indad og være sikre på, hvad de mener, når de bruger ordet robust.

- Det er arbejdsgivernes opgave at skabe arbejdsrammer, der ikke overbebyrder eller stresser medarbejderne. Og hvis man er nødt til at kunne tåle mosten og være modstandsdygtig for at passe sit arbejde, så kan det være, at der er nogle arbejdsvilkår, man skulle få kigget nærmere på, siger hun.