Lønmodtagersiden i de forestående overenskomstforhandlinger på de statslige, regionale og kommunale områder var fredag eftermiddag samlet for at blive orienteret om situationen omkring lærernes forhandlinger om en ny arbejdstidsaftale. Baggrunden er, at lærernes arbejdstid i øjeblikket er bestemt af en lov, der blev vedtaget efter lockouten af lærerne ved forrige overenskomstfornyelse.

Fagforbundene har aftalt, at de ikke begynder deres egne forhandlinger, før der er reelle forhandlingerne om lærernes arbejdstid.

Organisationerne i Forhandlingsfællesskabet (kommuner og regioner) og CFU (staten) mødes igen allerede på onsdag.

- Da håber vi, at vores forudsætning om, at der er god gang i reelle forhandlinger på lærerområdet, er opfyldt, så alle andre forhandlinger kan gå i gang, siger Bodil Otto, HK Kommunals formand.

Indtil videre er de enkelt organisationer og deres modparter ikke kommet længere, end at de har præsenteret deres krav for hinanden. For HK Kommunals vedkommende skete det ved korte møder den 20. december hos Kommunernes Landsforening og den 4. januar i Danske Regioner.