Brugerklubbens SBSYS er en sammenslutning af 39 kommuner og en region, der bruger ESDH-systemer.

For nogen tid siden kontaktede de Indenrigsministeriet med spørgsmålet om, Brugerklubben lovligt kan stille it-systemet SBSYS, der videreudvikles og vedligeholdes til medlemmernes eget brug, til rådighed for andre end medlemmerne mod betaling. 

Samt med det helt grundlæggende spørgsmål, om det overhovedet var lovligt for kommuner og regioner at være medlemmer af Brugerklubben SBSYS.

Licensformidling er ikke lovligt

Ankestyrelsen har nu afgjort sagen

Selve deltagelsen er lovlig efter kommunalfuldmagten (myndighedsfuldmagten), når det handler om kommuners/regioners eget brug af SBSYS.

Men det er Ankestyrelsens opfattelse, at brugerklubbens udstedelse af licensaftaler ikke er en lovlig kommunal/regional opgave, da der er tale om erhvervsvirksomhed.

Den samlede dom fra Ankestyrelsens lyder derfor, at kommuners og regioners deltagelse i Brugerklubben SBSYS ikke er lovlig, da brugerklubben også varetager ikke-lovlige opgaver i form af licensaftaler.

Brugerklubben meddeler på deres hjemmeside, at de tager afgørelsen til efterretning, og har derfor opsagt alle licenser til ikke-medlemmer med udløb til den 31. december 2017.