Der kommer ekstra fokus på sagsbehandling og tidsfrister på socialområdet, hvis et lovforslag fra socialminister Mai Mercado (K) vedtages.

Efter pres fra Dansk Folkeparti har regeringen sat gang i opstramninger i sagsbehandlingen på særligt handicapområdet.

Det drejer sig om fire ændringer og disse er nu fremsat i Folketinget.

For det første skal sager som hjemvises til kommunerne, fx efter en klagesag, også omfattes af kommunens sagsbehandlingsfrister – og at disse regnes fra Ankestyrelsens afgørelse modtages.

Det bliver desuden pligtigt for kommuner at offentliggøre disse frister på kommunens hjemmeside, så de fremgår tydeligt og er let tilgængelige.

For at sætte yderligere fokus på området forpligtiges kommunalbestyrelsen til at behandle ministeriets ”Danmarkskort over omgørelsesprocenter” på et byrådsmøde.