Politikerne bør i den grad være opmærksomme på, hvordan den digitaliseringsklare lovgivning bliver udmøntet, så den ikke ender som en ren spareøvelse afkoblet fra borgernes udtalte ønsker om en menneskelig, fagligt funderet sagsbehandling. Sådan lyder det fra HK Kommunal om den netop indgåede ’Aftale om digitaliseringsklar lovgivning’.

I HK Kommunal er næstformand Mads Samsing ikke i tvivl om, at der er masser af potentiale for god og lettilgængelig service i digitaliseringen af den offentlige sektor. Digitaliseringsudspillet mangler imidlertid ifølge Mads Samsing visioner om, hvordan sagsbehandlingen i digitaliseringens æra skal indrettes og sikres med for eksempel retfærdighed og retssikkerhed.

- Udspillet emmer desværre langt hen ad vejen af at være en spareøvelse, hvor sagsbehandlingen skal drives uberørt af menneskelige skøn og almindelig sund dømmekraft. Det baner vejen for, at sagsbehandlingen i stigende grad tager udgangspunkt i såkaldte objektive kriterier, hvor borgernes sager med det offentlige bliver afgjort via nogle algoritmer fremfor nogle fagligt funderede skøn, mener HK Kommunals næstformand.

Udgangspunkt i borgerne - ikke systemet

Mads Samsing appellerer på den baggrund til, at de politikere, der nu har indledt vejen mod den digitale lovgivning, er særdeles opmærksomme på, hvordan aftalen bliver udmøntet i praksis.

- Præmissen må selvfølgelig være, at vi digitaliserer med udgangspunkt i borgernes virkelighed og ikke i systemets behov. Og her viser en række undersøgelser fra blandt andre HK, at borgere og virksomheder i vid udstrækning efterspørger personlig kontakt med en sagsbehandler specielt i sager, der omhandler den enkeltes forsørgelsesgrundlag, siger Mads Samsing.

Menneskelig faktor er afgørende for tillid

Han peger på, at førende eksperter fra blandt andet Rambøll understreger, at borgerne i takt med den stigende digitalisering vil have større og større brug for en personlig kontakt med den offentlige myndighed. Det er mennesker af kød og blod, der kan forklare borgerne baggrunden for de beslutninger, de modtager via digital sagsbehandling.

- Politikerne bør være specielt opmærksomme på, at borgere og virksomheder også i en ny digital verden skal have tillid til, at retssikkerhed og retfærdighed er bærende søjler for velfærdssamfundet. Og her er den menneskelige faktor afgørende. Afgørelser baseret på fagligt funderede menneskelige skøn gør det muligt at tage hensyn til den enkeltes konkrete situation, baggrund og behov. Skønnet forbinder lovgivning og virkelighed. Det handler til syvende og sidst om det offentlige Danmarks og velfærdens fortsatte legitimitet, lyder det fra Mads Samsing.

Input har rykket noget

Regeringen forhandlede i efteråret 2017 om udspillet til digitaliseringsparat lovgivning, og i den forbindelse var Mads Samsing inviteret af Finansministeren til at komme med input.

- Det var af den mere kritiske slags, noterede Mads Samsing dengang, og uddyber nu, at det ser ud til at det trods alt har rykket noget ved udspillet, i forhold til det der nu er blevet vedtaget.