HK’ere og andre af kommunernes sagsbehandlere bliver stadig mere effektive i arbejdet med at inddrage uberettigede udbetalinger af ydelser til borgerne. Det sker blandt andet via brug af oplysninger på Facebook og andre sociale medier. I takt med udviklingen beretter medierne fra tid til anden om borgere, der føler sig uretfærdigt behandlet af sagsbehandlernes Facebook-observationer.

Senest har en sag fra Vordingborg Kommune bragt sindene i kog, fordi kommunen har overvåget en borgers aktivitet på Facebook og blandt andet brugt borgerens salgsannoncer på det sociale medie som begrundelse for at stoppe udbetalingen af borgerens ressourceforløbsydelse.

For mange gråzoner

Den stigende brug af observationer fra sociale medier i sagsbehandlingen får nu blandt andet HK Kommunal til at efterlyse klarere retningslinjer for både sagsbehandlere og borgere, når der indhentes oplysninger om borgerens situation fra for eksempel Facebook. Der er ifølge HK Kommunals næstformand, Mads Samsing, simpelthen for mange gråzoner i den form for sagsbehandling.

- Jeg synes, vi skylder både borgere og ansatte nogle vejledende rammer for, hvordan man skal håndtere oplysningerne fra sociale medier, og i hvilken grad de kan bruges i sagsbehandlingen, siger Mads Samsing, der netop har deltaget i en større debat på Radio24syv om emnet.

Retningslinjer for god forvaltningspraksis

HK Kommunal er i dialog med andre interessenter for at drøfte muligheden for at lave retningslinjer for god forvaltningspraksis, så der kan komme mere klarhed på området.

- Det er i dag alt for meget op til den enkelte sagsbehandler og hendes personlige etik at finde ud af, hvordan man gør brug af de forskellige oplysninger, og hvordan de her oplysninger kommer til hende. Der mangler klarhed, lyder det fra Mads Samsing.

HK Kommunal foretog i sommeren 2017 en stikprøve, der viser, at ni ud af ti kontrolmedarbejdere bruger Facebook eller andre sociale medier i deres arbejde med at observere borgere og virksomheder. For de kommunalt ansatte, der blot har observationer og kontrol som en del af deres arbejde, gælder det mindre end hver tredje.

Folketingets Ombudsmand har tidligere slået fast, at kommunerne godt må bruge oplysninger hentet fra sociale medier, hvis de kan være relevante i sagsbehandlingen. Dog er det helt afgørende, at oplysningerne aldrig står alene.

Artiklen er opdateret 17. januar 2018