Tekst: Lars Madsen

Foto: Mark Knudsen

- Jeg stopper ikke, fordi jeg er træt af at være formand. Faktisk elsker jeg mit job. Årsagen er den simple, at jeg opnår folkepensionsalder i sommeren 2018, siger Ulla Jeppesen.

HK Danmarks kongres i oktober ændrede ellers HK’s love, så det er muligt at blive valgt for den periode, hvori man opnår folkepensionsalder. Ulla Jeppesen var blandt dem, der stemte imod forslaget, idet hun frygter, HK kan ende som et forbund ledet af gamle mennesker. Den holdning har hun tænkt sig at efterleve ved ikke at genopstille.

- Jeg er ikke meget til det med, at man gradbøjer ting efter, hvad der passer i ens eget kram, siger hun.

Alle kan stille op

Der har indtil nu meldt sig to kandidater til formandsposten, men alle medlemmer har mulighed for at stille op. 

Man vælges for to år ad gangen. På imi.hk.dk vil det fra 1. februar være muligt at få offentliggjort sit kandidatur og fortælle, hvad man vil arbejde for som ny formand for HK it, medie & industri Hovedstaden. Men det er muligt at stille op helt frem til og med generalforsamlingen den 13. marts.

Den 6. marts kl. 17.00 arrangerer HK it, medie & industri Hovedstaden et valgmøde, hvor kandidaterne kan præsentere sig selv og medlemmerne stille spørgsmål til dem.

Store – og spændende – opgaver forude

- Der ligger store opgaver og venter på den nye formand. I øjeblikket gør vi i HK meget ud af at diskutere, hvordan fremtidens fagforening skal se ud, og vi arbejder hårdt på at afdække, hvilke job fremtidens HK’ere skal varetage – og dermed uddanne sig til, siger Ulla Jeppesen.

- Vi må aldrig glemme fagbevægelsens fundament – sammenholdet og solidariteten – men der skal også tænkes nye tanker. Det gælder blandt andet i forhold til de mange medlemmer, der arbejder på nye og anderledes ansættelsesvilkår – og uden overenskomst. Vi skal finde svar på, hvordan vi som fagforening kan understøtte dem bedst muligt. Skal der overhovedet være en fremtid for HK, er det også helt afgørende, at vi formår at tiltrække og fastholde de unge. Vi er på rette vej, men vi kan blive bedre.

Vil du vide mere om, hvad posten som formand indebærer? Så er du velkommen til kontakte Ulla Jeppesen på ulla.jeppesen@hk.dk. Det er også på denne mail, du kan melde dig som kandidat.

Alle medlemmer kan blive formand

Der har indtil nu meldt sig to kandidater til formandsposten i HK it, medie & industri Hovedstaden, men alle medlemmer har mulighed for at stille op. Man vælges for to år ad gangen.

På imi.hk.dk vil det fra 1. februar være muligt at offentliggøre sit kandidatur og fortælle, hvad man vil arbejde for som ny formand.

Men det er muligt at stille op helt frem til og med generalforsamlingen den 13. marts.

Den 6. marts kl. 17.00 arrangerer HK it, medie & industri Hovedstaden et valgmøde, hvor kandidaterne kan præsentere sig selv og medlemmerne stille spørgsmål til dem.