I Banedanmark skal en afdeling på 60 medarbejdere fysisk flytte til Ringsted i 2020, når det nye Banehus er færdigt. Derudover skal 12 HK’ere i afdelingen for erhvervstransport fysisk flytte til Ribe.

Vores medlemmer har længe gået og ventet på en afklaring om deres arbejdsplads skal flytte, hvilket har været helt urimeligt, og ikke en måde at behandle trofaste og loyale medarbejdere på. Uanset hvor man bor, så er det en svær besked at få og det sætter mange tanker i gang, skal jeg flytte med, hvad hvis jeg siger nej, hvad med hus, hvad med børnene osv. Udtaler Lone Riis, næstformand i HK Trafik & Jernbane

Jeg håber, at Regeringen og de respektive ansvarlige ledere vil gøre alt for at skabe, og sikre en god proces med ordentlige vilkår for de medlemmer som er omfattet af forflytningen siger Lone Riis og uddyber at man i HK Trafik & Jernbane afholder et medlemsmøde i Trafik, Bygge og Boligstyrelsen allerede mandag den 22. januar 2018, hvor der vil blive informeret nærmere.

I den forbindelse anbefaler vi at følge med på HK Trafik & Jernbanes hjemmeside og på facebook, hvor der vil være materiale tilgængeligt.