Uenighed om den betalte spisepause. Lønmodtagerkrav om mærkbare lønstigninger contra arbejdsgivers påstand om, at statens folk har fået for store lønstigninger. Nervekrig om lærernes arbejdstidsaftale.

Der er masser af drama op til forhandlingerne om de statsansattes næste overenskomst. OK18 kan gå i hårdknude. Men hvis der kommer en konflikt i form af strejke eller lockout, behøver medlemmer af HK Stat ikke frygte for uger uden løn.

HK udbetaler nemlig konfliktstøtte svarende til den normale løn, dog fratrukket arbejdsgivers pensionsbidrag og arbejdsmarkedsbidrag. På den måde bliver medlemmer af HK Stat holdt mere eller mindre skadesløse, hvis der bliver konflikt.

Det fortæller Jan Erik Rasmussen, sekretariatschef i HK Stat.

- HK Stat går sammen med de øvrige organisationer i CFU ind i forhandlingerne om OK18 med det mål at indgå en aftale med Moderniseringsstyrelsen og dermed forny overenskomsterne fra 1. april. Samtidig forbereder vi os – ligesom op til enhver overenskomstfornyelse – på en mulig konflikt. I den forbindelse har HK’s hovedbestyrelse besluttet at udbetale konfliktstøtte, hvis det bliver aktuelt.

En konflikt kan tidligst træde i kraft 1. april, hvor de nuværende overenskomster udløber. Retten til konfliktstøtte forudsætter, at man er medlem den 28. februar.  Det vil sige, at ikke-medlemmer stadig kan nå at melde sig ind og dermed blive berettiget til konfliktstøtte.

Jan Erik Rasmussen opfordrer medlemmer til at informere uorganiserede kolleger om vilkårene under en konflikt.

- Ingen HK’ere skal være uvidende om, at medlemskab giver ret til støtte under en eventuel konflikt. Hvis du kender kolleger, der endnu ikke medlem af fagforeningen, der forhandler deres overenskomster, er der nu en god anledning til at minde dem om muligheden, siger sekretariatschefen.

Alle HK Stats tillidsrepræsentanter modtager i dag, 18. januar 2018, en side med info til ikke-medlemmer om konflikt og konfliktstøtte.

Du kan også se informationen her PDF