Illustration til laer at uddelegere og prioritere 

1. Lær at prioritere og uddelegere opgaver

Vi har generelt for mange ting om ørerne og bruger oceaner af tid på opgaver, som ikke er de vigtigste og de mest værdifulde. Ligesom mange holder stædigt fast på deres opgaver i stedet for at prøve at få dem uddelegeret. Men et rigtigt vigtigt, første skridt i forhold til at undgå overspringshandlinger er at prioritere og komme af med opgaver, som andre måske kan løse bedre eller hurtigere, så du får frigjort energi til det allervigtigste.
 
 

2. Split dine opgaver op i (meget) mindre bidder

En stor opgave kan virke helt uoverskuelig, og hvis slutmålet ligger langt ude i horisonten, så er det me-get nemt at komme til at overspringshandle. Stort set alle opgaver kan deles op i mindre bidder, og hvis du virkelig er hårdt ramt af overspringshandlinger, så gå efter virkelig små bidder. Måske er vi helt der-nede, hvor du nærmest bare skal åbne det program, du skal bruge. I sådan er en situation er det vigtigste ikke at blive færdig, men at komme i gang. 
Illustration til at splitte sine arbejdsopgaver op i mindre bidder 
Illustration til arbejde med hyppige pauser 

3. Bare arbejd 15 minutter

Sidder du med en opgave, som du mere eller mindre bevidst undgår at lave, så beslut dig for kun at ar-bejde 15 minutter på den. Det er det eneste, du forpligter dig til. Du skal ikke være færdig, du skal ikke fokusere på slutproduktet, du kan altid lave det om - bare arbejd 15 minutter. Det kan de fleste klare. Og du vil sikkert opdage, når de 15 minutter er gået, at det var ganske ufarligt, og at du har lyst til at fortsætte. 

4. Lav en prioriteret to do-liste

Lad være med at have en lang liste over opgaver, som du gerne vil nå at lave i dag. Det er bare en ønske-liste, som inviterer til overspringshandlinger. Lav en prioriteret to do-liste, hvor det også fremgår præ-cis, hvornår du vil løse den specifikke opgave. Så forpligter du dig selv på en anden måde. 
Illustration til to do-liste 
Illustration til god soevn og sund mad 

5. Sov godt, få motion og spis sundt

For at undgå overspringshandlinger har du brug for selvkontrol og viljestyrke. Det kræver energi. Og energi kræver rigeligt med søvn, motion, og at du spiser sundt. Hvis du har en tendens til at over-springshandle, så vær særligt opmærksom på at holde dit blodsukker stabilt. 

6. Planlæg efter dit energiniveau

Mange er mest effektive fra morgenstunden, når de er udhvilede, men vi har alle sammen forskellige døgnrytmer. Du skal finde ud af, hvornår du har mest energi og læg dine vigtigste og mest krævende opgaver der. Når du mangler energi, så er viljestyrken noget af det første, som ryger. Og din viljestyrke er et helt afgørende instrument for at undgå overspringshandlinger. 
Illustration til hvornaar har du mest energi 
Illustration til find din motivation 

7. Find din motivation ved at blive bevidst om konsekvenserne af dine valg

Prøv at stille dig selv følgende spørgsmål: 1. Hvilke konsekvenser har det haft for mit liv, at jeg endnu ikke har lavet opgaven? 2. Hvilke yderligere konsekvenser vil det få, hvis jeg fortsætter med at over-springshandle? 3. Hvad vil jeg kunne opnå ved at blive færdig med opgaven? Skriv meget gerne dine svar ned, så du har dem sort på hvidt. Nogle er motiveret af pisk og andre af gulerod. Det er vigtigt at kende din egen motivation. 

8. Indret dig, så du undgår forstyrrelser

Hvis du skal holde fokus på en opgave, så kan du indrette dig, så du undgår forstyrrelser. Start med at booke dig selv til en opgave i kalenderen på et fast tidspunkt, sæt mobilen på lydløs, luk din mail og beslut dig for kun at tjekke den to, tre gange på fastsatte tidspunkter. Hav alt, hvad du skal bruge, foran dig i system, så du ikke skal rejse dig og blive inviteret til overspringshandlinger. 
Illustration til undgaa forstyrelser 
Illustration til strategi til at undgaa overspringshandlinger 

9. Lav en strategi for at undgå dine typiske overspringshandlinger

Når du nu igen er gået ud efter kaffe, var det så i virkeligheden fordi du havde lyst til mere kaffe, eller prøver du bare igen at slippe væk fra en svær og kedelig opgave? Hvornår og hvad er det, du over-springshandler med? Hvis du er bevidst om, hvad det er, du gør, når du overspringshandler, så er du kommer langt. Lav en liste over dine typiske overspringshandlinger og prøv at forudse, hvornår du vil komme til at lave dem, så du kan lave en strategi for at undgå dem. 

10. Sørg for at planlægge tid til fornøjelser

Vi starter altid med at fylde kalenderen ud med SKAL-opgaver og ser så, hvad der kan blive tid til af fornøjelser i løbet af en uge. Her bør du tage lidt omvendt psykologi i brug og plotte fornøjelser ind i kalenderen som det første i stedet. Hvis du fornøjelser at se frem til, så har det en afsmittende effekt på din lyst til at koncentrere dig og blive færdig med SKAL-opgaver i stedet for kun at have endnu flere SKAL-opgaver at se frem til. 
Illustration til at have tid til fornoejelser 
Illustration til at overholde deadlines 

11. Forpligt dig på deadlines over for andre

I stedet for kun at forsøge at forpligte dig selv til at få lavet en opgave, så er det en god idé også at lade dig forpligte af andre. Aftal nogle deadlines med dine kolleger. Ikke kun, hvornår det endeligt skal være færdigt, men også deldeadlines. Det giver dig selv et sundt pres.  

12. Tal pænt til dig selv og fejr dine succeser 

Når det er sværest, skal du huske at tale pænt til dig selv og ikke slå dig selv i hovedet med, hvor dårlig du er. Forskning har vist, at det har den præcist modsatte effekt. Og så husk at fejre dine succeser. Be-lønninger er med til at motivere dig. Bare se på, hvordan der ikke skal mere til end at invitere gæster, for at vi får gjort hele huset rent. Beløn dig selv - det kan være hvad som helst - når du har opfyldt et delmål, og ikke kun de helt store mål.  
Illustration til at fejre dine successer 

 

Arti