HK.dk logo

HK Stat: Digitaliseringsaftale skal give bedre service – ikke være spareøvelse

23. januar 2018  |  HK Stat  |  Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

Efter ønske fra HK er 2 passager om borgernes retssikkerhed kommet med i den aftale om digitaliseringsklar lovgivning, som Folketinget netop har vedtaget. Men der er stadig grund til at følge tæt, hvordan aftalen bliver udmøntet, mener HK Stats næstformand Peter Raben.

Det har nyttet at gå i dialog med politikerne, konstaterer Peter Raben, næstformand i HK Stat, efter det er lykkedes for HK Stat og HK Kommunal at få sat et par fingeraftryk om borgernes retssikkerhed på den digitaliseringsaftale, som regeringen i midten af januar 2018 indgik med alle Folketingets partier.

Det ene er formuleringen om, at 'digitalisering af den offentlige sektor og arbejdet med digitaliseringsklar lovgivning skal ske med respekt for borgernes retssikkerhed. (…) Samtidig skal det sikres, at digitalisering respekterer borgernes rettigheder i national lovgivning'.

Det andet aftryk er, at 'der skal tages hånd om de borgere, som ikke er digitale, fx gennem hjælp, vejledning eller alternative kommunikationskanaler'.

- Netop disse aspekter har været vigtige for os at påpege og indgik ikke i regeringens oprindelige udspil, siger næstformanden.

Aftalen rummer 7 principper, som skal sikre, at ny lovgivning er digitaliseringsklar fra 1. juli 2018. Se dem i Finansministeriets pressemeddelelse, som linker til hele aftalen.  

Men trods tilførslen af de gode ingredienser er der endnu en del hår i suppen, mener Peter Raben. 

- Der er fortsat grund til at følge og forsøge at påvirke, hvordan denne aftale udmøntes i praksis. Aftalen rummer stadig muligheder for en effektivisering, der kan have negative følger for både borgere og administrative medarbejdere i den offentlige forvaltning.

Aftalen må ikke blive afsæt for en spareøvelse, pointerer han.

- Den skal via digitalisering give en bedre service med respekt for den enkelte borger og under hensyntagen til den vejledningspligt, den offentlige forvaltning har. Borgerne skal møde en helhedsorienteret offentlig forvaltning og ikke love og regler udformet efter, hvad der kan presses ind i nogle algoritmer.

Aftalen har været på vej siden efteråret 2017 på baggrund af et udspil fra regeringen og skulle være indgået samtidig med finansloven, men blev udskudt. HK Stat og HK Kommunal tog kontakt til finanslovs- og it-ordførerne i Folketinget og fik et møde, hvor HK Kommunals næstformand Mads Samsing deltog på vegne af de 2 HK-sektorer. 

Læs også Peter Rabens blogindlæg: Afbureaukratisering medfører mere end blot enklere regler


Digitalisering Jura

Send besked til forfatter


Annuller

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk