Fredericia Kommunes eget uddannelsescenter lægger lige nu lokaler til et forløb, hvor kommunens ansatte er i gang med at uddanne sig i digitale arbejdsgange og it-sikkerhed.

Uddannelsesforløbet ”Digitale arbejdsgange og trusler”, der er på akademiniveau og giver 5 ECTS-point, er kommet i stand tak været en ihærdig indsats fra HK’ernes fællestillidsrepræsentant Helle Bang Andersen.

- En undersøgelse, som HK og KL lavede for nogle få år siden, viste, at fremtidens HK-arbejde vil blive meget digitaliseret. Derfor tænkte jeg, at vi som HK’ere i Fredericia Kommune er nødt til at dygtiggøre os inden for digitale arbejdsgange og it-sikkerhed, fortæller Helle Bang Andersen, der også fik kommunaldirektøren med på ideen.

Spændende at få indsigt

Uddannelsesforløbet er for alle ansatte, men HK’erne fylder godt op i undervisningslokalet, hvor Erhvervsakademi Lillebælt står for undervisningen af i alt tre hold med 20 ansatte på hvert. Hvert hold har fire undervisningsdage, og der afsluttes med skriftlig eksamen. Det første hold er færdigt i februar og det sidste til april. Alle deltagende HK’ere har fået penge fra den kommunale kompetencefond til forløbet.

- Det er så vigtigt, at vi som HK’ere dygtiggør inden for det her område, så vi kan fremtidssikre vores job. Det er også spændende at få indsigt i de trusler, der kan være i forhold til it-sikkerhed, og hvordan vi agerer i det daglige, så vi er med til at opretholde sikkerhed og kan håndtere borgernes personfølsomme oplysninger på forsvarlig vis. Det handler om, at vi skal være opmærksomme – have awareness i alt, hvad vi foretager os på jobbet, pointerer Helle Bang Andersen, der selv er deltager på det første hold.