DSB har orienteret HK Trafik & Jernbane om, at man på mandag mellem kl. 8.30 og 9.30, vil sende en mail til de medarbejdere, som man påtænker at afskedige. Samtalerne vil finde sted fra kl. 9.00.

HK opretter som ved tidligere fyringsrunder have ”cafeer”, hvor vi vil være tilstede med bisiddere og faglig hjælp.

Vi opretter cafe i DSB’s hovedkvarter i Telegade i TR lokalet i Bygning 2 og på Københavns Hovedbanegård, Bernstorffsgade 18, 2. sal.

Cafeerne vil åbne kl. 8.00 og lukker senere når de sidste samtaler er gennemført, og der ikke længere er medlemmer som kontakter os.

Tlf.nr. Cafe i Telegade er: 24683009

Tlf.nr. Cafe På Hovedbanegården er: 24687678

De steder hvor der ikke oprettes ”cafeer” vil vi sikre, at der er en HK tillidsrepræsentant, som kan være bisidder og støtte efterfølgende.

Hvis du er en af de berørte medarbejdere og skal til samtale, så er vi der for dig. HK Trafik & Jernbane stiller en bisidder til rådighed. Efterfølgende har du også mulighed for, at gøre brug af vores faglige støtte.

Alle de som afskediges, vil blive inviteret til møde i HK huset den 7. februar kl. 9-12.

På dette møde vil vi forsøge, at gøre vores bedste for, at I kan komme godt videre.

Vi har planlagt nedenstående emner, men der bliver også tid til at drøfte andet.

                    Hvad gør HK for deres ledige medlemmer?
                    Hvad er HK Jobbørs?
                    Hvad er HK Karriere telefon?
                    Pension
                    Partshøringsvar
                    Præsentation af vores Forening Rådighedsløn og Servicemedlemmer(FRS)

Hvis du har spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os.