Det er en trist dag for 100 medarbejdere i DSB, for alle øvrige medarbejdere, for virksomheden og for samfundet.

Medarbejderne betaler prisen for, at topledelsen ikke har styr på virksomheden og derfor nu eksekverer helt unødvendige fyringer.

Det mener HK Trafik & Jernbane, som de sidste fem år har holdt skarpt øje med medarbejderudviklingen i DSB - netop for sammen med ledelsen at forhindre en gentagelse af den store fyringsrunde i 2013.

DSB har ansat lige så mange, som de nu fyrer

”Dengang blev vi garanteret, at ansættelserne blev holdt i stramme tøjler, så vi ikke igen havnede i disse ulykkelige sparerunder. Siden har vi mange gange påtalt, at der var en tendens til stigning i ansættelserne, men hver gang har vi fået oplyst, at der var styr på det.”

”Der er igen og igen blevet ansat nye medarbejdere, også efter at administrerende direktør Flemming Jensen i marts 2017 sagde, at der skal være 100 færre i DSBs administration,” siger formanden for HK Trafik & Jernbane, Dennis A. Jørgensen.

”Vi har talt os frem til, at der det seneste år er sket en forøgelse på ca. 100 – svarende til det antal, som DSB nu fyrer. Selv her i januar, hvor antallet af fyringer er udmeldt, er der opslag med ledige stillinger.”

”Der er endda stillinger, som nogle af de kolleger, der i dag bliver fyret, ville kunne varetage efter en kort efteruddannelse. Nu fyrer man så gode, pålidelige medarbejdere og ansætter i stedet folk uden kendskab til branchen, som skal oplæres i længere tid. Det er udygtig topledelse og dårlig arbejdsgiveradfærd,” lyder det fra afdelingsformanden.

Manglende handlinger og hovsaløsninger

Dennis A. Jørgensen pointerer, at fagforeningen i lang tid har råbt op om den dårlige udvikling. Svaret fra DSB har været, at der var indført et såkaldt ”kvalificeret ansættelsesstop”, så nye ansættelser skulle godkendes på direktørniveau. På den måde ville DSB styre, at besparelser ikke skulle løses ved fyringsrunder.

”Situationen svarer til et utæt vandrør, hvor man bare sætter en spand under og tømmer den med jævne mellemrum, når vandet løber over. Sluk dog for vandet og reparér hullet. I kan ikke være de manglende handlinger og hovsabeslutninger bekendt. Det er sørgeligt, at 100 medarbejdere og deres familier skal betale prisen for, at DSBs direktion ikke har styr på ledelsen af virksomheden.”

Næstformand i HK Trafik & Jernbane, Lone Riis, følger op:

”Vi kan se, at antallet af akademikerstillinger i administrationen siden 2013 er steget med 16 procent, mens antallet af HK-stillinger samme sted er faldet med 14 procent. Det er derfor utilstedeligt, at HK’erne igen skal holde for. Medarbejderne løber så stærkt lige nu, at de har svært ved at se, hvordan de skal kunne være færre.”

”Fyringerne vil medføre besparelser på ca. 50 millioner kroner om året. Samtidig har DSB valgt at belaste økonomien med et årligt kontingent på 10 millioner kroner ved at melde sig ind i Dansk Industri – et medlemskab, der er helt unødvendigt, da DSB gratis kunne blive på statens aftaler og være under Moderniseringssstyrelsen. Vi forstår simpelthen ikke DSB-ledelsens dispositioner,” siger Lone Riis.

Tillidsfolk på plads hele mandagen

HK Trafik & Jernbane har rustet sig til en særdeles travl mandag og efterfølgende tid, hvor der vil blive ydet meget støtte, hjælp og support til alle fyrede HK-medlemmer. På dagen bliver der oprettet flere særlige ”caféer”, hvor man komme og snakke og få råd, og HK-tillidsfolk over hele landet er klar til at være bisiddere ved fyringssamtaler.

Alle, som bliver afskediget, vil blive inviteret til møde i HK-huset den 7. februar kl. 9-12.