100 medarbejdere i alt – heraf 55 HK’ere – fik i dag at vide, at de ikke længere skal være ansatte hos DSB. De fleste arbejdspladser blev nedlagt i DSBs hovedkontor i Telegade i Høje Taastrup, men der blev også fyret medarbejdere i andre dele af landet.

En trist dag for de afskedigede og alle øvrige medarbejdere. Ingen vidste, hvem der blev kaldt til fyringssamtale, da de mødte i morges, så det var en tung dag for alle.

Langt de fleste medlemmer tog imod tilbuddet og har haft en HK-tillidsmand med til afskedigelsessamtalen, og HK Trafik & Jernbane er i det hele taget klar med flere former for hjælp til de berørte.

Det handler både om personlig rådgivning men også om netværkssamtaler. Onsdag den 7. februar kl. 9-12 bliver alle afskedigede inviteret til et møde i HK-huset. Her får de mere at vide om mulighederne for hjælp fra HK.

For få penge til outplacement

Alle blev i dag sendt hjem på det, DSB kalder ”tjenestefritaget”. I praksis er det en fritstilling, men afskedigelserne er ikke formelle, før en 14 dages partshørings-periode er overstået. Det er her, man kan klage, komme med særlige indsigelser og gøre klar til en forhandling om den endelige aftrædelse.

”Denne partshøring hjælper vi hver enkelt med, og forhåbentlig kan vi for nogen sikre lidt forbedrede vilkår for aftrædelse. Der er dog også nogle punkter, hvor vi allerede nu kan se, at DSB ikke helt tager sit sociale ansvar på sig. Det gælder fx vilkårene for at få hjælp til at komme videre til et andet job,” siger formand for HK Trafik & Jernbane, Dennis A. Jørgensen, der tilføjer:

”I forbindelse med statens udflytning af arbejdspladser er der sat 25.000 kr. af til ”outplacement” til de medarbejdere, der ikke flytter med. DSB tilbyder kun 10.000 kr. DSB mener, det er et seriøst tilbud, men vi synes, det er en for ringe støtte til de afskedigede, der meget gerne skulle have al mulig hjælp til at komme godt videre.”

 

Logo for fyringsrunde

Fyringsdagen startede i morges med lidt rod, da nogle af fyringssamtalerne blev indkaldt på andre tider end aftalt, men HK og DSB-ledelsen fik det løst i samarbejde.

Dennis A. Jørgensen roser lederne for at holde nogle gode afskedigelsessamtaler, som jo ikke har været opmuntrende for nogen af parterne.

Til gengæld har HK-afdelingsformanden modtaget flere kritiske informationer fra medlemmerne om hændelser på de forskellige DSB-arbejdspladser.

”Vi har meldinger flere steder fra om, at der trods fyringerne allerede om få dage starter nyansatte medarbejdere. Det har vakt harme. Samtidig har DSB udarbejdet et særligt logo for sparerunden, som DSB har kaldt FMA (færre medarbejdere i administrationen). Folk synes, det er usmageligt at bruge tid og penge på et logo for en sparerunde.”

 

Kan ikke løbe hurtigere

”Vi gør nu meget for de afskedigede, men i DSB vil vi i forskellige samarbejdsudvalg også holde øje med, hvad der så sker med de mange opgaver, som de fyrede medarbejdere efterlader sig. Der må nødvendigvis blive skåret på antal opgaver, for ellers hænger det ikke sammen. De tilbageblevne medarbejdere løber allerede stærkt nok – vi har mange eksempler på stress.”

”Og så må DSB se, hvordan de kan klare sig uden så mange kompetente medarbejdere, hvis viden nu går tabt. Vi mener fortsat, at medarbejderne betaler prisen for, at topledelsen ikke har styr på virksomheden og derfor nu eksekverer helt unødvendige fyringer,” siger Dennis A. Jørgensen.

 

Læs også: Ansatte i DSB betaler dyr pris for inkompetent topledelse