Et bredt flertal i byrådet i Aarhus Kommune har vedtaget at indføre en såkaldt whistleblowerordning. Det betyder, at medarbejdere i kommunen nu får et sted at henvende sig anonymt, hvis de har mistanke om uregelmæssigheder eller direkte lovbrud. Beslutningen er taget i erkendelse af, at de gængse kanaler ikke altid er tilstrækkelige.

- Sagen i Teknik og Miljø viste, at uagtet et velfungerende MED-system og et fungerende tillidsmandssystem var der ikke den fornødne tillid til systemet. Medarbejdere turde ikke at gå den vej, siger Marc Perera Christensen (K) til JP Århus, og hentyder dermed til den sag om nepotisme og andre kritisable forhold, der førte til afskedigelse af tre topchefer i kommunen.

Stor pris til graverjournalist

Journalist Morten Svith, Århus Stiftstidende, fik i sidste uge "Spadestiksprisen" på 100.000 kr. for sine mange afsløringer, der ud over de afskedigede chefer også fik som konsekvens, at kommunens ledelse dels beklagede, at man i perioder modarbejdede journalistens indsats for at opklare de problematiske forhold, dels lovede en forbedret tilgang til journalister i fremtiden.

De Konservative og SF havde stillet forslaget om whistleblowerordningen, der fik opbakning fra alle de øvrige partier bortset fra De Radikale, der mener, at ordningen lægger op til sladder og er "en falliterklæring og et udtryk for mistillid til medarbejderne".