Beredskabsplaner, flugtveje, overfaldsalarmer og træning i konflikthåndtering. Efter en stribe tilfælde med vold, trusler og chikane har landets jobcentre gjort mere for at sikre deres sagsbehandlere.

40 jobcenterchefer har svaret på en undersøgelse, som Ugebrevet A4 har foretaget, og 36 af dem melder om nye foranstaltninger for at højne medarbejdernes sikkerhed. 11 af dem tilkendegiver, at deres kommune bruger flere penge på sagsbehandlernes sikkerhed end for to år siden.

Trusler er "vildt frustrerende"

En del af pengene går til at uddanne og træne de ansatte i kommunikation og konflikthåndtering. Der er desuden monteret flere overfaldsalarmer, udarbejdet beredskabsplaner og indført årlige tjek af balndt andet flugtveje, alarm- og kommunikationssystemer. Enkelte kommuner har indført vagter og lavet flere flugtveje.

Ifølge Jens Folman, arbejdsmarkedschef i Kalundborg Kommune, er mulige trusler fra borgere blevet "en præmis" for jobcentrets indsats:

- Og det forholder vi os til. Vi har et godt samarbejde med langt de fleste borgere, men det er vildt frustrerende at blive udsat for trusler og verbale overgreb, siger Jens Folman til Ugebrevet A4.

Varm kaffe som våben?

I Egedal Kommune har drøftelser om sikkerheden ført til overvejelser om kaffeautomatens fremtid.

- Man er bange for, at de varme drikke vil kunne bruges som våben. Vi har ikke truffet nogen beslutning endnu,« siger Lars Bonde, jobcenterchef i Egedal Kommune.

I flere kommuner flytter man potentielt farlige samtaler til mere sikre lokaliteter på en ekstern institution eller på politistationen. Det sidste gælder blandt andet Kalundborg.

- Vi flytter udvalgte samtaler til politigården, hvis der har været en trussel op til, fortæller jobcenterchef Jens Folman til Ugebrevet A4.