Det kompetencegivende uddannelsesmodul Den digitalt bevidste medarbejder er til dig, der vil fremtidssikre dit job ved at have styr på den nye databeskyttelsesforordning. Modulet er målrettet alle HK’ere i det offentlige og er blevet til på initiativ af HK Stat og HK Kommunal.

Modulet, der udbydes af Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK), er på 10 undervisningsdage og indeholder blandt andet temaer som digital bevidsthed, styring af data og personoplysninger, forretningsprocesser og lovgivning på området.

- Det nye modul er et godt og tiltrængt tilbud. Når nye skrappere regler om databeskyttelse træder i kraft til maj, får mange HK'ere i staten brug for at vide, hvordan de skal håndtere oplysninger om borgere og virksomheder korrekt og forsvarligt. Mange vil dagligt skulle behandle eller have ansvar for personfølsomme data. En del vil også skulle vejlede kolleger eller borgere, virksomheder og andre myndigheder om den korrekte håndtering af data, siger næstformand i HK Stat Peter Raben.

Modulet er velegnet for alle HK'ere i det offentlige, ikke kun it-medarbejdere, pointerer han.

- Uddannelsen vil styrke de digitale kompetencer og forudsætter ikke stor it-viden eller ekspertise. Det er absolut ikke en uddannelse rettet mod it-specialister, men beregnet på alle, der arbejder med data i deres job. Så benyt muligheden for at blive klædt godt på til at håndtere data på en god og sikker vis, opfordrer næstformanden.

Kan indgå i andet uddannelsesforløb

- Uddannelsen kan med fordel indgå som en del af et kompetencegivende forløb, også selvom du overvejer eller er i gang på en anden institution. Modulet er på akademi-niveau og har et omfang af 10 ECTS-point, oplyser uddannelseskonsulent i HK Stat Anders Brixen Bojesen.

Det er også en mulighed, at undervisningen kan foregå på deltagernes arbejdsplads.

- De 2 første moduler foregår på COK i henholdsvis Herlev, Odense og Århus, men COK tilbyder også at undervise ude på de enkelte arbejdspladser. Man skal blot være 10 personer for at oprette et lokalt hold, og så har man også den fordel, at indholdet af undervisningen kan blive skræddersyet til arbejdspladsen.

Og det er en god ide, siger Anders Brixen Bojesen:

- Ved at tilpasse uddannelsen til den enkelte arbejdsplads bliver den endnu mere relevant for deltagerne. Så jeg kan kun anbefale tillidsrepræsentanter og medarbejdere at være opmærksomme på muligheden.

Undersøg, om det er muligt at få støtte til uddannelsen fra statens kompetencefond, som tildeler penge til den enkelte statslige arbejdsplads. Læs mere på Kompetencesekretariatets hjemmeside: Kompetencefonden: Fakta og vilkår (Linket er udløbet pr 15/1 2021)

Kontakt din tillidsrepræsentant eller HR-afdelingen på din arbejdsplads for at høre om dine muligheder.

Den digitalt bevidste medarbejder

 

  • Modulet kan tages som et valgfrit fag på  en anden kompetencegivende uddannelse eller som et enkeltstående fag
  • Udbyder: Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK)
  • Undervisningssted: Herlev, Odense og Århus samt mulighed for at oprette hold på den enkelte arbejdsplads
  • Antal undervisningsdage: 10 (70 timer)
  • Antal ECTS-point: 10 (akademiniveau)
  • Undervisningsperiode: Maj til september
  • Tilmeldingsfrist: 15. april 2018
  • Pris: 12.750 kroner. Prisen afviger, hvis I opretter et forløb tilpasset arbejdspladsen. Kontakt COK for et tilbud: nbl@cok.dk

 

Læs mere og tilmeld dig her: www.cok.dk/digitaltbevidste-medarbejder-stat