HK.dk logo

Opstiller som ny formand: Olaf Christensen

01. februar 2018  |  IMI  |  Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

Olaf Christensen er kandidat til posten som formand for HK it, medie & industri Hovedstaden. Her kan du læse hans opstillingsgrundlag.


Kandidat til formandsposten i HK it, medie & industri Hovedstaden 2018 - Olaf Christensen.

Fagligt CV - Olaf Christensen, afdelingsbestyrelsesmedlem
     
1988-2018: Tillidsrepræsentant: Politikens Hus/Trykkompagniet/Berlingske Media.
Jeg er tillidsrepræsentant i en opsagt stilling.
2005-2018: Afdelingsbestyrelsesmedlem.
2011-2017: HK/Privat sektorbestyrelsesmedlem. 
2013-2017: Formand for branchesektionen It, Medie & Kommunikation.
2005-2017: Bestyrelsesmedlem It, Medie & Kommunikation, næstformand 2011-2013.

Udvalgsposter: 
Forhandlingsudvalget for funktionær/timelønsoverenskomsterne på det grafisk område.
Grafisk Uddannelsesudvalg – Efteruddannelsesudvalget HAKL/ medier & kommunikation.
Kundebestyrelsen for Grafisk Pension i SamPension.
HK/Privats Budget- og Økonomiudvalg.

________________________________________

Uden medlemmernes opbakning og deltagelse bliver fagbevægelsen tandløs og 
får karakter af at være mere forretning og forsikringsselskab end en fagforening!

Derfor bør politiske poster besættes af repræsentanter fra arbejdspladserne

________________________________________


ANBEFALERE:

Maj-Britt Milsted, Formand for HK Grafisk Kommunikation, afdelingsbestyrelsesmedlem
Else Bergman, Tillidsrepræsentant, KMD A/S, afdelingsbestyrelsesmedlem
Dorrit W. Bjerregaard, Tillidsrepræsentant, Bornholms Tidende, afdelingsbestyrelsesmedlem
Stanley Dan Mazur, Formand for Grafisk Tekniker Klub, afdelingsbestyrelsesmedlem
Michael Verdier, Tillidsrepræsentant, Aller Media A/S, afdelingsbestyrelsesmedlem
Kyong Hee Blumensaadt, Tillidsrepræsentant Eson Pac Denmark A/S, afd. bestyrelsessuppleant
Stig Lykke Jacobsen, Tillidsrepræsentant, A/S Information, afd. bestyrelsessuppleant
Thomas Bisballe, Tillidsrepræsentant, KMD A/S, Formand for SAMDATA/HK
Lars Mortensen, Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant, KMD A/S
Benedicte Toftegaard, Fællestillidsrepræsentant, Aller Tryk A/S
Bjarne Hartmann, Tillidsrepræsentant, Aller Tryk A/S
Jesper Frølich, Tillidsrepræsentant, Aller Tryk A/S
Tim Werner Hansen, Tillidsrepræsentant, Aller Tryk A/S
Renato Manzionna, Tillidsrepræsentant, Kailow Tryk A/S
Per Christiansen, Tillidsrepræsentant, August Faller A/S

________________________________________


HK/IT, Medie & Industri er en velfungerende afdeling med dygtige medarbejdere, der professionelt betjener medlemmerne fagligt bedst muligt. Medarbejderne kender deres faglige områder godt og gør en stor indsats både i det faglige arbejde med sagsbehandling og for at organisere og fastholde medlemmer.

I en velfungerende professionel afdeling, som er tæt på medlemmerne, giver det rigtig god mening, at de politiske poster besættes af repræsentanter fra arbejdspladserne, frem for en ansat fra HK/Privat-sektoren. Det skal fortsat være HK’s styrke, at det er tillidsrepræsentanter og fagligt aktive medlemmer, som er det foretrukne valg, så medlemmerne føler, at der er en klar politisk holdning til arbejdet i hverdagen.

Jeg kender systemet i HK godt gennem mit faglige arbejde som formand for den landsdækkende Branchesektion IT-Medie & Kommunikation. For blot at nævne nogle af indsatserne har jeg her, som den øverste politisk ansvarlige, arbejdet med IT-funktionærernes udfordring med funktionsløn (job-løn), øget medlemsorganisering, overenskomstdækning af mediekonsulenter på dagbladene og med at løfte uddannelsesområdet for de timelønnede på det grafiske område. Endvidere har jeg i mange år siddet centralt i forhandlingsudvalget på overenskomstområdet for funktionærer og timelønnede, og forhandlet direkte med arbejdsgiverorganisationerne. 

I mine mange år som tillidsrepræsentant har jeg deltaget i flere store og dramatiske forhandlinger om virksomhedsfusioner og lukninger, hvor det er lykkedes at sikre kollegaerne gode aftrædelses- og uddannelsesaftaler.

Jeg er sikker på, at mine mange år som tillidsrepræsentant og fagligt aktiv kan give formandsposten en profil, som aktivt inddrager arbejdspladser, klubber, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og medlemmer i det, der betyder noget for netop dem i forhold til deres fag og arbejdsplads.

Unge aktive medlemmer i fagforeningen
 
Arbejdsmarkedet forandrer sig hurtigt i disse år med mange forskellige ansættelsesformer. Derfor er det naturligvis vigtigt at tiltrække og fastholde de unge, men det vigtigste er i virkeligheden, at de unge i vores fagforening føler et sammenhold og en solidaritet, som bygger på netop deres og ikke organisationens vilkår. Her må jeg desværre konstatere at systemet er for stift. Og her er det ikke afgørende om afdelingsformanden er 40, 50 eller 60 år.

De unge skal have mulighed for på deres egne præmisser at etablere de platforme, der skal være udgangspunktet for deres aktiviteter. Der skal være plads til, at de unge kan igangsætte aktiviteter, uden at det nødvendigvis skal ske gennem traditionelt bestyrelsesarbejde eller etablerede kanaler. 

Organisering

I min tid som tillidsrepræsentant har organisering af mine kollegaer altid været en naturlig del af mit tillidshverv. Jeg har altid haft 100% af mine kollegaer organiseret. Der bliver tit sagt, det skyldes den grafiske kultur, jeg kommer fra. Men det er en sandhed med modifikationer. Jeg har også stået i situationer, hvor flere kollegaer ville melde sig ud grundet upopulære beslutninger på arbejdspladsen eller i fagforeningen. Men sandheden er, at der er en sammenhæng mellem de faglige aktiviteter på arbejdspladsen og antallet af organiserede i HK. Hvor vi har overenskomster og engagerede tillidsrepræsentanter og klubber, har vi også procentvis langt flere medlemmer, end der hvor vi ikke har nogen af delene. Derfor skal tillids- og klubarbejdet styrkes, og organiseringen af kollegaerne bruges som løftestang for bedre løn og arbejdsvilkår. Her vil jeg i al beskedenhed mene, at jeg med min baggrund er garant for en politisk kurs, hvor vi løbende skal øge medlemsorganiseringen for områder og brancher, hvor vi i dag står svagt. 

Overenskomsterne er kernen i vores arbejdsliv

Vores overenskomster er grundlaget for at få ordentlige forhold på arbejdspladserne. Mange medlemmer føler sig kørt over af de meget centraliserede overenskomstforhandlinger mellem CO-industri og DI, der er retningsgivende for alle andre overenskomster på det private arbejdsmarked. Men vi opnår intet ved, at vi, efter at et overenskomstforlig er indgået, kritiserer CO-industri for udsalg.

HK/it, medie & industri - Hovedstaden er den største funktionærfagforening i Danmark i CO-industri regi. Vi har store medlemsvirksomheder som Novo Nordisk, DONG Energy, MAN Diesel & Turbo med flere. Derfor skal vi fremover involvere os langt mere i arbejdet i CO-industri. Det handler ikke om møder på de bonede gulve, men om at vi skal aktivere vores tillidsrepræsentanter og fagligt aktive og opnå indflydelse på beslutninger og debatter, der foregår i CO-industri i tiden mellem overenskomstforhandlingerne.

Temaer som kortere arbejdstid, fokus på skifteholdsarbejde, bedre efter- og videreuddannelse, afvikling af 50%-reglen og udvidelse af overenskomsternes dækningsområde kommer ikke på bordet af sig selv. Vi skal være med til at sætte den fagpolitiske dagsorden, og vi skal styrke vores samarbejdsrelationer med de andre CO-industri fagforeninger, såsom Teknisk Landsforbund, Dansk Metal, EL og 3F i Hovedstaden med henblik på et konstruktivt samarbejde om fælles overenskomstaktiviteter og temaer fremover. 

Freelancere og nye digitale platforme

På mange virksomheder indenfor HK, IT Medie & Industri, gøres der i stigende grad brug af freelance-arbejdskraft. Især inden for IT og medieverdenen har vi de sidste 20 år set bølger af udliciteringer, hvor virksomhederne flytter kerneopgaver over på underleverandører, der ofte enten i første eller andet led hyrer arbejdskraften på freelancevilkår. I de seneste år har vi desuden set platformsøkonomien, hvor de digitale tjenester sætter strøm til den samme udvikling, så virksomheder eller forbrugere kan købe arbejdskraft på time- eller opgavebasis uden forpligtelser.
 
Flere og flere af vores medlemmer vil komme ud for at påtage sig opgaver på freelancebasis eller i andre atypiske ansættelsesforhold. Nogle tiltrækkes af livet som den frie fugl, mens andre gør det af nød. Det kan f.eks. ske ved siden af deres deltidsarbejde eller som supplerende job i en ledighedsperiode, ofte for at undgå kontanthjælp.
 
Vi skal som hovedstadsafdeling op i gear her. Vi skal give politiske svar til freelancernes udfordringer og give medlemmerne konkret medlemsservice i forhold til denne form for beskæftigelse, så vi sikrer, at medlemmerne også her oplever, at det er godt at have HK i ryggen.
Det er vigtigt, at vi aktivt iværksætter modtræk, der fastholder og søger at udvide lønmodtagerbegrebet for freelancere. Det gør vi ved at rejse sager, gå i dialog med de nye virksomheder på de digitale platforme, samt ved at levere en solid politisk påvirkning, så vi kan være med til at præge udviklingen i fremtiden. Vi skal undgå, at freelancearbejde bliver social dumping på ringere vilkår end for overenskomstansatte kollegaer. 

________________________________________

Jeg vil som formand for HK It, Medie & Industri arbejde hårdt for, at afdelingen forsat styrker og øger organiseringsindsatsen, så vi får flere medlemmer, får flere medlemmer overenskomstdækket og får flere tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter valgt på afdelingens arbejdspladser.

Jeg vil sikre at alle medlemmer, uanset om de er laboranter, kontoransatte, it-medarbejdere, grafiske arbejdere eller freelancere, føler sig hjemme i vores afdeling.

Vores aktiviteter i fremtiden skal afspejle vores medlemssammensætning mere end i dag, og vi skal løbende have fokus på medlemmernes fag og faglighed

________________________________________

Få indflydelse og mød op på generalforsamlingen

 

Tirsdag 6. marts er der valgmøde med formandskandidaterne. Læs mere og tilmeld dig her.

 

Tirsdag 13. marts er der generalforsamling i HK it, medie & industri Hovedstaden. Læs mere og tilmeld dig her.

 

Er du også interesseret i at stille op til formandsposten? Så send en mail til Ulla Jeppesen.

Generalforsamling Medlemsdemokrati

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk