Uenighed om især den generelle lønudvikling ser ud til at blive de største bump på vejen til en ny overenskomst for de ansatte i Danmarks fem regioner. Det fremgår af forhandlinger fredag eftermiddag, hvor de regionale arbejdsgivere igen fremlagde det synspunkt, at medarbejderne i regionerne er foran i lønudvikling i forhold til privatansatte.

En holdning, som lønmodtagerne i Forhandlingsfællesskabet er lodret uenige i, hvilket de blandt andet har dokumenteret med tal for en længere årrække end den, som arbejdsgiverne fremlægger.

Hvis parterne ikke bliver enige om dette, kan det blive meget vanskeligt at indgå en aftale om en ny overenskomst, som medlemmerne efterfølgende får mulighed for at stemme om.

Derudover giver det også panderynker hos lønmodtagernes forhandlere, at arbejdsgiverne ønsker at forringe de eksisterende seniorordninger, så alderskravene bliver højere.

Ønske om særlig puljer

I lighed med de kommunale arbejdsgivere ønsker repræsentanterne for regionerne at prioritere ekstra lønstigninger til særlige grupper af lønmodtagere, viste dagens forhandlinger. Hvor det i kommunerne handlede om sygeplejersker og sosu-assistenter, gælder det blandt andet sygeplejersker i regionerne. Arbejdsgiverne begrunder det med ”helt særlige rekrutteringsbehov”.

De har tidligere talt om, at det er vanskeligt at rekruttere plejepersonale, og at problemet ser ud til at vokse i takt med, at der bliver flere ældre. I forhandlingerne kan udfordringen blive, hvordan en prioritering af udvalgte grupper kan ske samtidig med en sikring af reallønnen for alle.

Udsigt til en pæn pulje til særlige forhandlinger

Et lille lyspunkt viste sig også fredag. De regionale arbejdsgivere tilkendegav, at de er indstillet på at afsætte ”op til 0,4 procent” af lønsummen til forhandlingerne med de enkelte lønmodtagerorganisationer, herunder HK Kommunal, der forhandler på vegne af 15.800 medlemmer i regionerne.

- Det er et gennembrud, der lover godt for vores egne forhandlinger. Nu tyder alt på, at der er penge til blandt andet en fortsættelse af kompetencefonden på det regionale område, siger Bodil Otto, formand for HK Kommunal.

Kompetenceudvikling har for HK Kommunal hidtil været et af de usikre elementer i forhandlingerne med regionerne. I forbindelse med udvekslingen af overenskomstkrav lige før nytår fremsatte de regionale arbejdsgivere nemlig ikke noget krav om ”en genopfyldning” af Den Regionale Kompetencefond, der løb tør for penge kort forinden.

På det kommunale område har arbejdsgiverne til gengæld haft en fortsættelse af Den Kommunale Kompetencefond på ønskesedlen, og det er et hovedkrav for HK Kommunal at fortsætte kompetencefonden i regionerne.