Community organising er en metode til at opbygge lokale fællesskaber på tværs af stor sproglig og kulturel mangfoldighed. Når man organiserer lokalsamfund, er grundtanken: "Gør aldrig for andre, hvad de er i stand til at gøre for sig selv. Community Organisernes arbejde er primært at lære lokale borgere at tage aktiv del i samfundet.

Som organiserende fagforening har vi stor erfaring med at samle kollegaer på arbejdspladser om en fælles sag. Derved opbygges fællesskab og solidaritet og medarbejdernes engagement får en positiv energi, hvis der er åbenhed og alle trækker i samme retning.

HK Service har meldt sig ind i Medborgerne, som er meget aktive på Nørrebro og i Nordvest. Her har Medborgerne f.eks samlet flere borgergrupper om at få et mere trygt miljø omkring Nørrebro station. Borgerpres har gjort, at der bliver sat flere lamper op og åbnet for offentlige toiletter omkring stationen.

”HK har glæde af samarbejdet – vi har stor erfaring med organisering og vores medlemmer bor også i N og NV. I fremtiden bliver der færre arbejdspladser og fagforeningen skal være til stede i nabofællesskaber og andre steder for at være tæt på medlemmerne. Medborgernes værdier og metoder falder præcis i hak med vores egne organiserings metoder”, forklarer Organiser Olfert Kristensen.


Læs mere om medborgerne her