Mellem en fjerdedel og halvdelen af alle ledige får ikke de samtaler, som loven berettiger dem til. Det fremgår af en opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet (Linket virker ikke pr. 18. juli 2018). For dagpengemodtagerne er tallet oppe på 46 procent, mens det gør sig gældende for en tredjedel af kontanthjælpsmodtagerne.

Resultatet af opgørelsen får beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) til at sende et brev til samtlige kommuner i landet for at indkalde dem til ministerkontoret, hvis de kommunale jobcentre ikke overholder kravene om samtaler til de ledige. Samtidig forlanger Lund Poulsen en redegørelse fra KL for de manglende samtaler.

For mange overflødige samtaler

Beskæftigelsesministerens bandbulle gør imidlertid ikke for alvor indtryk på Mads Samsing, næstformand i HK Kommunal. Han peger på, at lovgivningen i mange tilfælde resulterer i, at de ansatte har alt for mange samtaler.

- Antallet af samtaler med de ledige bør alene styres af minimumskrav. For godt nok er der evidens for, at samtaler virker. Men det forudsætter, at der er indhold og kvalitet i samtalerne, og at de afholdes, når det giver mening i forløbet, siger Mads Samsing.

HK Kommunals næstformand peger på, at der i årenes løb er skruet gevaldigt op for, hvor mange samtaler hver sagsbehandler har om dagen, mens der er skruet meget ned for forberedelsen.

- Jeg har hørt om eksempler på medarbejdere, der har op til 12 samtaler på en dag. Det er alt for mange, og det er hverken godt for kvaliteten eller for arbejdsmiljøet, lyder det fra Mads Samsing.

Sammenhængende forløb ønskes

Samtidig bør værktøjskassen bredes ud, så der kan sættes mere og andet i værk end samtaler, mener Mads Samsing.

- Kontakten med de ledige bør nytænkes, så vi får det sammenhængende forløb, der kan understøttes af beskæftigelsesmedarbejderens faglighed. De ansatte skal have muligheder for at planlægge nogle ubrudte forløb for de ledige. Også selvom den ledige skifter målgruppe undervejs i forløbet, siger HK Kommunals næstformand.

Mads Samsing undrer sig i øvrigt over, at beskæftigelsesministerens reaktion kommer umiddelbart forud for den planlagte revision af beskæftigelseslovgivningen, der ifølge næstformanden forhåbentligt vil gøre op med nogle af de nuværende meget rigide regler – herunder kravet til samtaler - i beskæftigelsesindsatsen.

Artiklen er opdateret 07. februar 2018