Ledelsen i Borgerservice, IT og Digitalisering i Haderslev  Kommune har i løbet af efteråret og vinteren sidste år kortlagt hver enkelt medarbejders kompetencer til mindste detalje. Til næste MUS bliver listen over kompetencer sammenlignet med kravene til de opgaver, som de har eller måske får fremover.

Den nøje granskning kunne godt vække bekymring hos nogen, for hvad skal kompetencekortlægning gøre godt for? Er den måske optakt til fyringer eller drastiske omplaceringer? Men ideen udspringer af en aftale mellem HK og KL ved overenskomsten i 2015, HK bakker op, og medarbejderne har set positivt på arbejdet.

- Vi fik besøg af en konsulent fra HK Kommunal, og arbejdet blev lavet i samarbejde med hende. Vi synes, at det er spændende, og jeg har ikke hørt fra nogen, at de var kede af det, siger Peter Skau, menig IT-konsulent, som også selv har haft udbytte af at få lavet sin kompetenceprofil.

IT-konsulent Peter Skau har ikke noget imod at se sine kompetencer på skrift

Forløbet begyndte med, at medarbejderne var samlet til stormøde med konsulenten og blev sat ind i opgaven. Her kunne de også komme med input, og der blev nedsat tre teams: Digitalisering, Support og Drift. De beskrev de kompetencer, som er nødvendige nu og i fremtiden. Derefter skal alle medarbejdere kortlægge deres egen opfattelse af, hvad de er gode til, og lederne har forberedt deres egne lister over hver enkelt.

Kompetencerne sammenlignes

Det spændende øjeblik kommer, når medarbejderen til forårets MUS får at se, hvordan vedkommendes egen opfattelse stemmer med lederens, og hvordan de to stemmer med kommunens behov nu og fremover.

Kollegerne i IT-afdelingen bakker op om arbejdet

- Vi har i lang tid ønsket at få vores kompetencer med i MUS, og det har trukket ud af forskellige årsager. Jeg ser det som et stort plus, at vi alle har fået lavet dem, og vi går på med krum hals, siger Peter Skau. Han forventer, at afdelingen får stor glæde af det nye værktøj, og den varme modtagelse glæder Lene Roed, formand for HK Kommunal Sydjylland. Hun siger:

- Profilerne kan give vores medlemmer inspiration til uddannelse, så de kan blive klædt på til fremtidens arbejdsmarked. Den største tryghed du kan have i ansættelsen er, at du har de kompetencer, der efterspørges i fremtiden. Vores strategi i HK Kommunal Sydjylland er, at vi skal have formidlet alle disse kompetenceprofiler til vores medlemmer og meget gerne i samarbejde med den lokale ledelse, forklarer hun.

Ingen fare på færde

Ledelsen i Haderslev har i højeste grad været med i processen. Chefen for Borgerservice, IT og Digitalisering, Anne-Mette Michelsen, har set store forandringer i afdelingens arbejdsopgaver de senere år, og endnu flere er på vej. Hun vil meget gerne have medarbejdernes kompetencer til at passe med udfordringerne i en organisation under hastig forandring.

- Før var IT-folkene lidt udenfor og passede deres systemer. Nu er de alle sammen med i forretningsudviklingen, og de øvrige medarbejdere er kommet tættere på IT på grund af digitaliseringen. Idéudviklingen af processer og hardware skal komme fra begge sider, og det kræver, at medarbejderne kan sætte sig i hinandens sted. Vi skal udvikle kompetencer, som ikke blev efterspurgt før, siger hun. Samtidig maner hun enhver frygt for afskedigelser i jorden.

Anne-Mette Michelsen sætter ekstra pris på medarbejdere, som er klar til at udvikle sig

- Det er en ledelsesopgave at tage dialog med medarbejdere, som ikke har de nødvendige kompetencer, med det formål at sikre, at de bliver udviklet. Det er ikke et fyringsværktøj, slår Anne-Mette Michelsen fast.

HK var med i udviklingen

Haderslev kommune har allerede haft sine medarbejdere i Borgerservice igennem kortlægningen, før det blev IT-folkenes tur. Værktøjet lå klar på nettet, for ved overenskomstaftalen i 2015 med Kommunernes Landsforening blev der afsat midler netop til at udvikle fremtidens kompetenceprofiler, og HK har lavet en række af dem. Se dem her: https://www.hk.dk/karriere/jobudvikling/kompetenceprofiler/

I løbet af året vil der rundt om i regioner og kommuner lokalt blive afholdt fyraftensmøder indenfor fagspecifikke områder om kompetenceprofiler. Formålet er at inspirere og at danne dialog med ledelsen og kolleger imellem.