Kompetencer
   - Vi har hos HK fokus på, at vores medlemmer bør kompetenceudvikle sig, fordi der sker så meget i vores HK-jobs i disse år. Den udvikling er vi nødt til at følge, konstaterer Helene Holst Jørgensen, der er faglig konsulent i HK Stat Midt:
 
   - Derfor var vi positive, da Tietgen KompetenceCenter henvendte sig til os med en idé og det konkrete spørgsmål: ”Vil I være med til at holde et oplæg på Socialstyrelsen omkring kompetenceudvikling? ”. Det synes vi var godt tænkt, da vi henvender os til de samme mennesker. Vi, med et tilbud om indsigt i uddannelsesmidler, der kan søges, kompetencefonde osv., mens Tietgen tilbyder en lang række uddannelser og muligheder.
 
 

Styrker medlemmerne

   - Vi rådførte os med vores sektorformand Brita Andersen, der var enig i, at et samarbejde gav god mening, fordi både vi og Tietgen har en interesse i, at vores medlemmer kompetenceudvikler. Vi, fordi det er en del af HK stats politik at hæve medlemmernes uddannelsesniveau, at styrke medlemmerne i deres job og jobmuligheder på den enkelte arbejdsplads. Tietgen, fordi skolen udbyder en lang række muligheder på alle niveauer fra AMU-kurser på en eller få dage til de større videregående uddannelser på akademi- og masterniveau, hvor man kan søge VEU godtgørelse og støtte i kompetencefonden, fortæller Helene og fortsætter:

Det er samtidigt interessant for arbejdsgivere, fordi de kan få mere kvalificerede medarbejder og samtidig få refunderet en del af udgifterne til videreuddannelse.

   - Det er samtidigt interessant for arbejdsgivere, fordi de kan få mere kvalificerede medarbejder og samtidig få refunderet en del af udgifterne til videreuddannelse. Derfor har både vores medlemmer, HK, arbejdsgiverne og en samarbejdspartner som Tietgen KompetenceCenter interesse i, at kompetenceudvikling bliver prioriteret ude på arbejdspladserne.
 

Veludvikling - HK

 

Pilotprojekt og gode erfaringer

For Helene Holst Jørgensen var det positivt med et fint fremmøde på Socialstyrelsen, da hun sammen med Jon Skipper fra Tietgen KompetenceCenter stillede op til en times eftermiddagsarrangement:

Jon og jeg havde sat en time af, men deltagerne var så engagerede i emnet, at vi faktisk talte videre, selvom folk reelt havde fri. 

   - Jon og jeg havde sat en time af, men deltagerne var så engagerede i emnet, at vi faktisk talte videre, selvom folk reelt havde fri. Vi oplevede samtidig, at næsten alle deltagere vendte tilbage med en interesse i at få den individuelle uddannelsessamtale, som vi også tilbød som en del af samarbejdet mellem HK Stat Midt og Tietgen, siger hun og konkluderer:
 
   - Arrangementet hos Socialstyrelsen var et pilotprojekt på vores samarbejde om emnet kompetenceudvikling, og ud fra erfaringerne vil vi klart arbejde videre med ideen og tilbyde noget lignende til andre klubber, der gerne vil høre mere om kompetenceudvikling