Kommunerne risikerer bøder for at sjuske med persondata. Mange virksomheder vil ikke være klar til de nye persondataregler, der får virkning fra 25. maj. De nye persondataregler vil skade erhvervslivet.

De tre eksempler på overskrifter i danske medier kan være forvirrende nok i sig selv for almindelige borgere, der ikke arbejder med IT til daglig. Situationen er en helt anden for de mange IT-professionelle, der får de nye regler helt tæt på kroppen. Nogle får ligefrem ansvaret for at implementere de nye regler på deres arbejdsplads, måske endda som Data Protection Officer (DPO), en slags lokal ombudsmand der skal sikre, at de nye regler bliver overholdt.

 

"De nye regler kan være en ordentlig mundfuld og deltager man på et af de mange heldagskurser, så er det dagen efter svært at huske halvdelen af hvad der blev sagt.”

Og SAMDATA\HK’s nye analyse af IT-sikkerhedskultur viser netop, at mange medlemmer har efterspurgt mere viden om dette. Derfor udbyder SAMDATA\HK i samarbejde med Lars Due Nielsen fra virksomheden DQA et online kursus, der gennemgår reglerne, så deltagerne bliver klædt på til selv at kunne arbejde videre med området.

"De nye regler kan være en ordentlig mundfuld, og deltager man på et af de mange heldagskurser, så er det dagen efter svært at huske halvdelen af, hvad der blev sagt. Derfor har jeg udviklet et online kursus, hvor man i sit eget tempo kan gennemgå reglerne, samt gå tilbage og gense de enkelte emner flere gange efter behov. Kurset er tænkt som et opslags- og støtteværktøj i dagligdagen for dem, som ikke lige har et stort juridisk beredskab at trække på," siger Lars Due Nielsen.

Udfordret af de nye persondataregler

Den erfarne IT-mand kan trække på en lang række forskellige kompetencer. Siden han stoppede som datamatiker i 2000, har han haft en række forskellige roller i den danske IT-branche. Og i løbet af sin karriere har han fået et godt indblik i, hvordan data bevæger gennem de forskellige systemer på en arbejdsplads.

”I mine første arbejdsår har jeg haft en række forskellige opgaver – både som programmør og som systemadministrator med ansvar for software og hardware. Senere fik jeg flere ledelsesopgaver, og jeg supplerede min uddannelse med en HD i ledelse og organisation for bedre at kunne løse opgaver som projektleder og systemarkitekt,” siger Lars Due Nielsen.

Uddannelsen vakte også hans interesse for, hvordan medarbejdere og ledere fungerer bedst muligt sammen på en arbejdsplads. Og de sidste seks til otte år har han primært fungeret som løsningsarkitekt og digital rådgiver, sidst som selvstændig IT-konsulent med sin virksomheden DQA.
Senest er han blevet certificeret i EU's persondataforordning ved det engelske International Board for IT Governance Qualifications (IBITGQ).
    
Lars Due Nielsen 

  Lars Due Nielsen understreger, at kurset vil løbende blive opdateret med nyt materiale, efterhånden som der kommer nye vejledninger, nye retningslinjer og mere til

”Nu står en række virksomheder og organisationer med udfordringer, der følger af den europæiske persondataforordning. Og her har jeg en del at bidrage med i forhold til det øgede fokus på beskyttelse af persondata,” siger Lars Due Nielsen.

Ideen bag det nye kursus er at tilbyde brugerne muligheden for at anvende dette som en praktisk rettesnor i hverdagen. Kurset består blandt andet af 35 videoer, som gennemgår de væsentligste regler, betingelser og forpligtelser i de kommende persondataregler.

”I stedet for kun at se på det rent juridiske, forordningens regler, forsøger jeg at sætte reglerne ind i en praktisk kontekst, så man bedre kan relatere sig til betydningen i hverdagen,” siger Lars Due Nielsen.

Løbende opdateret

Kurset indeholder en overordnet gennemgang af de væsentligste regler og betingelser fra forordningen, samt en gennemgang af den implementeringsmodel, som han selv anvender hos de virksomheder, som han hjælper med at implementere reglerne i deres arbejdsgange og -processer.

”En stor del af kurset går på at gennemgå alle reglerne i menneskesprog, så man får en forståelse af, hvad der gælder. Det bliver fulgt op af en overordnet implementeringsmodel, som jeg er sikker på, at de fleste kan følge. Det kobler jeg med en række konkrete forslag til, hvordan man kan komme i gang med f.eks. at kunne dokumentere, at man overholder de gældende regler. Det er jo et krav nu.”

Han fortsætter:

"Så er her et bud på, hvordan man dokumenterer, at man overholder reglerne. Med den dokumentation i hånden, skulle man gerne undgå bøder og kun få en advarsel eller et påbud om at rette ind."

Besvarer løbende spørgsmål

Lars Due Nielsen understreger, at kurset vil løbende blive opdateret med nyt materiale, efterhånden som der kommer nye vejledninger, nye retningslinjer eller der på anden måde kommer afklaring af de mange spørgsmål, der løbende vil komme op i takt med flere og flere virksomheder og offentlige myndigheder implementerer reglerne.

”Tilmelder man sig kurset, kan man anvende det som et opslagsværk i hele 2018,” siger han.

 

Indhold af online kursus

Kurset indeholder bl.a. 35 videoer og en række pdf’er med materiale om persondatareglerne, der får virkning fra den 25. maj 2018. I løbet af ni moduler kommer de studerende igennem hele persondataforordningen – lige fra de generelle principper til de konkrete bøder, som man som virksomhed eller myndighed kan blive ramt af. Ud over dette består kurset også af fem moduler, hvor eleverne bliver ført igennem, hvordan man implementerer de forskellige regler.

Tilmeld dig kurset.