Får du for lidt i løn? Den nye lønstatistik giver dig et godt fingerpeg om, hvor du ligger.

Tekst: Lars Madsen
Foto: Colourbox

To ud af tre medlemmer af HK it, medie & industri Hovedstaden har afgivet deres lønoplysninger til årets lønstatistik, og dermed kan afdelingen atter bryste sig af at have den klart højeste bidragsprocent i HK. Det betyder, at du som medlem har en meget troværdig reference i lønstatistikken, som du kan bruge ved din næste lønforhandling eller jobsamtale.

Lønstatistikken bliver lavet i tre udgaver – en for laboranter, en for det grafiske område og en for kontor, it og salg. Statistikkerne indeholder både branchegennemsnit i forhold til jobstatus, oplysninger om lønniveauet på den enkelte arbejdsplads og en særstatistik, som sammenligner mænds og kvinders løn.

Lønudvikling i fortsat fremgang

Sidste år viste statistikken en tiltrængt fremgang i lønudviklingen, da lønnen fra 2015 til 2016 for personer i samme job på samme arbejdsplads som året før i gennemsnit var steget 2,6 procent i løn. De nye tal viser, at fremgangen er fortsat: Fra 2016 til 2017 var stigningen på 2,4 pct. Altså næsten lige så meget som året før og væsentligt mere end forbrugerprisindekset, som er steget 1,3 pct. 

Det betyder, at medlemmerne af HK it, medie & industri Hovedstaden har fået en stigning i den disponible realløn – flere penge mellem hænderne simpelthen.
Medlemmer med overenskomst tjener i øvrigt væsentligt mere end medlemmer uden. 

Mindre ulighed mellem kønnene

Den kønsopdelte lønstatistik viser, at kvinderne igen i år har oplevet en større lønfremgang end mændene. Mens mændene i gennemsnit er steget 2,0 procent i løn, er kvinderne steget med 2,5 procent.

Ser man på den reelle forskel i lønkroner, har udviklingen betydet, at afstanden mellem mændenes og kvindernes løn er blevet mindre. I 2016 tjente mændene i gennemsnit 1.376 kroner mere om måneden. I 2017 er det tal faldet til 1.193 kr. Der er altså stadig tale om en markant ulighed – men udviklingen går den rigtige vej.

Den gennemsnitlige månedsløn blandt alle medlemmer af HK it, medie & industri Hovedstaden var i fjerde kvartal 2017 36.295 kr. I forhold til gennemsnittet blandt alle HK’s medlemmer har afdelingens medlemmer en høj gennemsnitsløn.

 

Sådan bruger du lønstatistikken

 

Med lønstatistikken i hånden kan du ved en lønforhandling påvise, hvis du tjener mindre end andre i sammenlignelige jobs. 

Det kan både hjælpe dig til at få en fair løn og forhindre, at du uforvarende er med til at trykke lønnen på din arbejdsplads.

Hvis du selv forhandler din løn og gerne vil være skarpere til det, kan du deltage i de lønforhandlingskurser, HK it, medie & industri Hovedstaden løbende udbyder, og hvis I er flere kolleger, der gerne vil tage et kursus sammen, kan vi tilrettelægge et kursus, der passer lige til din arbejdsplads. Ring på 33 30 29 45 eller send en mail til imi@hk.dk

Arbejder du på en arbejdsplads med overenskomst, har du ret til mindst én lønforhandling om året.