Med den pålidelige målemetode er Miljø- og Fødevareministeriet nu klar til at undersøge danskernes drikkevand for mikroplast. Tidligere har der været undersøgelser, som angiveligt har fundet mikroplast i drikkevandet. De målemetoder, som var blevet brugt til undersøgelserne, var dog så usikre, at myndighederne ikke kunne konkludere noget som helst om der findes mikroplast i det danske drikkevand.

Læs hele nyheden her:

http://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/nu-har-vi-en-paalidelig-metode-til-at-finde-mikroplast-i-drikkevand/

Resultaterne i drikkevandsundersøgelsen ventes klar inden udgangen af juni måned 2018.