HK Kommunals formand, Bodil Otto, og de øvrige forhandlere for ansatte i kommunerne samlet i Forhandlingsfællesskabet mødes i morgen, onsdag den 14. januar, med deres arbejdsgivermodparter i KL. Efter planen skulle det være den afsluttende forhandling, men mødet får et helt andet fokus end planlagt.

Lærerne har nemlig meddelt, at KL ikke bevæger sig i spørgsmålet om lærernes arbejdstid. Det betyder, at de oprindeligt aftale drøftelser om blandt andet lønforbedringer, fritvalgsordning og seniordage vil blive nedtonet til fordel for en snak om, hvordan KL forestiller sig, at man kan komme videre med hele forhandlingssituationen. Det være sig i forhold til at få afsluttet såvel lærerforhandlingerne som de generelle forhandlinger.

At forhandlingerne om store, centrale emner på den måde endnu engang sættes på noget, der ligner en pause, skyldes den såkaldte musketéred, hvor man står sammen om, at alle har krav på reelle forhandlinger. 

Appel om imødekommenhed

Den nye forhandlingsdagsorden betegner HK Kommunals formand, Bodil Otto, som et tilbageslag. Formanden henviser til, at det for tre uger siden tegnede til, at KL efter fem ugers timeout var indstillet på at forholde sig til en arbejdstidsaftale for lærerne.

- Vi forhandlere på lønmodtagersiden har siden da handlet ud fra en forventning om, at vejen var banet for nogle konstruktive, men svære, drøftelser om de fremtidige løn- og arbejdsforhold for medarbejderne. Sådan skulle det ikke gå. Jeg vil gerne appellere til KL om at udvise imødekommenhed over for lærerne, så vi kan få ny dynamik i forhandlingerne, siger Bodil Otto.

En mærkbar forbedring af reallønnen, en fritvalgsordning og en videreførelse af kompetencefonden er blandt Bodil Ottos forhåbninger til et overenskomstresultat.

Artiklen er opdateret 13. februar 2018