Vejene skilles. 29. januar var der dømt prikkerunde i DSB, hvor 100 ansatte i administrationen mistede deres job.

 

Al ferie skal afvikles i opsigelsesperioden og ingen refundering af forudbetalte beløb til DSB's kantineordning.

Det var meldingen, som 100 DSB-ansatte, heriblandt 42 HK’ere, fik i kølvandet på deres fyreseddel. Men efter, at AC og HK Trafik & Jernbane gjorde fælles front mod DSB, får de afskedigede medarbejdere nu indbetalt ferie for ikke-afviklet ferie og godtgjort betaling for kantineordningen.

4. januar 2018 meldte DSB ud, at 100 ansatte i administrationen mistede deres job som følge af en sparerunde hos statsbanerne. I samme ombæring pålagde DSB de fyrede medarbejdere, at de skulle afholde resterende ferie i opsigelsesperioden. Oveni skulle de fortsat punge ud for deres kantineordning i den 2 uger lange partshøringsperiode, hvor de var sendt hjem.

Af de 100 fyrede DSB-folk er 42 organiseret i HK Trafik & Jernbane, mens resten er akademikere fra AC, øvrige kontraktansatte og enkelte fra Teknisk Landsforbund. HK Trafik & Jernbane og AC var utilfredse med DSBs krav om ferie i opsigelsesperioden og ingen godtgørelse for indbetalinger til kantineordningen. Men ved forhandlingsbordet fik HK og AC DSB til at droppe deres krav, fortæller formand for HK Trafik & Jernbane Dennis Jørgensen.

Han kalder aftalen for ’god’, men ryster samtidig på hovedet af DSB's krav om, at medarbejderne skulle blive ved med at betale for kantineordningen, selvom de var sendt hjem af DSB.

- Det er en god aftale, vi har lavet med DSB. Men det var også helt hen i vejret, at de ikke ville godtgøre de ansattes bidrag til kantineordningen, når de ikke skulle på arbejde.

De fyrede HK’ere i DSB, der er opsagt til henholdsvis maj og juni, får med aftalen mellem HK Trafik & Jernbane og DSB indbetalt 3 ugers ferie på Feriekonto. Dem, der er opsagt til juli og august, får indbetalt 2 ugers ferie. Ansatte med længere opsigelsesvarsler får betaling for en uges ferie, fordi de med et længere varsel har mulighed for at afvikle ferien, inden deres opsigelsesperiode udløber.

- Et tudetosset forløb

Dennis Jørgensen er tilfreds med, at de nu fyrede DSB-folk får noget med sig i aftalen. Men det er med en dårlig eftersmag, fordi han ikke forstår DSB's bevæggrunde for fyringsrunden.

- I perioden op til, at vi blev gjort opmærksomme på sparerunden, har vi kunnet at se, at DSB, i antal, har ansat ligeså mange folk i administrationen, som de nu har fyret. Det er tudetosset, siger formand i HK Trafik & Jernbane Dennis Jørgensen.

Fyrede tjenestemænd får 3 års løn

Den gruppe, der ikke fik noget med i aftalen, var de 22 HK’ere ansat på tjenestemandsvilkår. De forlader dermed statsbanerne med udsigten til 3 års løn. En regning DSB i kraft af deres egenskab som statslig virksomhed efterlader til skatteyderne.

HK Trafik & Jernbane er en brancheafdeling under HK Stat.