Da afskedigelserne tilbage i januar blev varslet, pålagde DSB de nu afskedigede kollegaer, at al resterende ferie skulle afvikles i opsigelsesperioden. Oveni krævede DSB også, at de ansatte fortsat skulle betale for DSBs kantineordning i partshøringsperioden, selvom de var sendt hjem.  

De krav var HK Trafik & Jernbane og AC utilfredse med. Derfor gik de hånd i hånd til forhandlingsbordet mod DSBs krav.  

Resultatet af forhandlingerne blev, at vores afskedigede kollegaer, der er opsagt til maj eller juni får tre ugers ferie indbetalt på Feriekonto. Dem, der er opsagt til juli eller august får indbetalt to ugers ferie. Kollegaer med et længere opsigelsesvarsel får en uge mindre, fordi de bedre kan nå at afvikle sommerferie inden for opsigelsesperioden, hvor de er fritstillet fra DSB.

Desuden får vores afskedigede kollegaer godtgjort deres forudbetalte bidrag til kantineordningen i partshøringsperioden. Dog ikke for den 30. og 31. januar, hvor de var hjemsendt, men ikke formelt opsagte. For vores tjenestemandsansatte kollegaer fik vi ikke yderligere igennem, idet DSB bemærkede, at de fik rådighedsløn i 3 år frem.

Det var det bedst mulige resultat, som vi kunne opnå i den givne situation. Det betyder, at vores afskedigede, overenskomstansatte medlemmer kommer bedre videre.

DSBs HR-afdeling har i forhandlingerne omkring kantineordningen og ferie i opsigelsesperioden været lydhøre og imødekommende overfor vores og medlemmernes ønsker. Og på trods af den vanskelige situation har vi haft en god og konstruktiv dialog under forhandlingerne.