Lærerne og KL er efter dagens møde med repræsentanter for HK Kommunal og de andre organisationer i det kommunale Forhandlingsfællesskab igen på talefod om lærernes arbejdstid. Det har resulteret i, at alle organisationer allerede på lørdag den 17. februar mødes med KL til det, der kan gå hen og blive den afsluttende forhandling om de kommende års løn- og arbejdsvilkår.

I HK Kommunal vurderer formand, Bodil Otto, at man ikke kan få enderne til at hænge sammen, hvis ikke arbejdsgiverne i KL på lørdag disker op med nogle mere realistiske bud på specielt lønområdet.

- KL har indtil videre nærmest ikke præsenteret os for andet end krav om massive forringelser. Det gælder først og fremmest spørgsmålet om de ansattes lønstigninger, hvor KL på baggrund af nogle talfiflerier fastholder sit krav om løntilbageholdenhed. Det duer ikke, lyder det fra Bodil Otto.

Plads til reallønsfremgang

Hun peger på, at lønmodtagerorganisationerne på ansvarlig vis og under hensyn til krisen har holdt igen med lønforbedringer i de seneste overenskomster.

- Krisen er ovre, og der skal være plads til en reallønsfremgang for vores medlemmer. Stigningen i den generelle velstand for landets lønmodtagere skal naturligvis også afspejles i en kommende overenskomst, siger HK Kommunals formand.

Seniorordningen i spil

En forringelse af seniorordningen er blandt andre af de krav, KL endnu engang lagde frem på dagens møde. KL’s ønske er, at de kommunalt ansatte skal være væsentligt ældre for at blive tilgodeset, end det er tilfældet i dag.

- Sagen er, at seniorordningen har virket, fordi de ansatte rent faktisk bliver længere tid på arbejdsmarkedet, hvilket var hele intentionen med ordningen. Derfor undrer det mig, at KL fokuserer på netop den del af vores overenskomst, siger Bodil Otto, der understreger, at KL i den grad skal trække i forhandlingstøjet, hvis der skal landes en aftale om en ny overenskomst.

I statens skygge

De kommunale overenskomstforhandlinger har i en menneskealder fundet deres afslutning efter, at der er fundet et resultat på statens område. Hvis de kommunale forhandlinger bliver afsluttet lørdag, er der en god chance for, at kommunerne kommer før staten i denne ombæring. Det kræver imidlertid ifølge Bodil Otto, at KL tør træde ud af statens skygge og optræde som en selvstændig part.

HK Kommunals egne forhandlinger med KL, der blandt andet rummer spørgsmålet om kompetencefonden, er planlagt til mandag den 19. februar.

Artiklen er opdateret 14. februar 2018