skilt i retten

183 kilometer længere ud og hjem og en fordobling af rejsetiden er mere, end en statsansat skal tåle, når hendes arbejdsplads flytter. Det fastslog byretten i Randers. Nu afventer organisationerne for 180.000 statsansatte landsrettens dom i den principielle sag rejst af HK Stat.

Flere tidligere kolleger var mødt op for at vise deres støtte, og der var så mange tilhørere, at en assistent fra retten måtte hente ekstra stole ind i det lille retslokale M i Vestre Landsret i Viborg. 

Fredag den 9. februar 2018 skulle 3 dommere i landsrettens tage stilling til en sag, der kan få stor betydning for mange statsansatte: Er 183 kilometer mere til arbejde om dagen væsentligt? Hvor meget skal en statsansat på HK-overenskomst tåle?

Sagen er afledt af den første runde af flytning af statslige arbejdspladser, hvor 15 medarbejdere fra Viborg fik at vide, at deres job skulle flytte til Hjørring. Statens løn- og økonomiadministration blev samlet i den gamle kaserne på Arsenalvej i Hjørring, og de 15 kolleger i Viborg måtte vælge, om de ville køre med de godt 140 kilometer nordpå, eller om de nu ville søge nye udfordringer.

En af medarbejderne var Helle Luxhøj Møgelvang, der efter 18 år som regnskabsmedarbejder på en Sosu-skole kort forinden havde taget skiftet til Statens Administration (SAM).

Fra højre: Formand Hans Fløe og faglig konsulent Lillian Fredholm fra HK Stat MidtVest var mødt op i Vestre Landsret for at følge sagen og støtte Helle Luxhøj Møgelvang. På billedet ses også advokat Mette Østergård, samt Thomas Lynge Madsen og Mikkel Larsen fra HK Stat.

De fleste af kollegerne fra Viborg og omegn fik at vide, at flytningen var en væsentlig ændring, men Helle fik at vide, at SAM ikke betragtede det som en væsentlig ændring. Dermed skulle hun enten flytte med – eller sige op. Og det var helt urimeligt, mente HK Stat, og rejste derfor en sag ved byretten i Randers.
Sagen er principiel fordi en medarbejder, der selv siger sit job op, kan få karantæne i a-kassen. Og for medlemmer af HK Stat – kan det betyde tab af den lønforsikring, der ellers giver lønkompensation i et halvt år. 

Finansministeriet ankede nederlag

HK Stat og Helle Møgelvang vandt sagen i byretten, men den kendelse var der ikke tilfredshed med i Moderniseringsstyrelsen, der udover at være "statens personalekontor" også varetager HR-funktioner for søsterstyrelsen under Finansministeriet, Statens Administration. Sagen blev anket til landsretten og på en klar februardag behandlet i Viborg.

Kammeradvokaten forsøgte først og fremmest at få retten til helt at afvise sagen, fordi Helle Møgelvang ikke har penge til gode i sagen, men HK’s advokat Mette Østergård argumenterede omvendt, at sagen er principiel, og at hun har ret til at få afklaret, om hendes bortvisning står ved magt. 

- Man kan da undre sig over, hvorfor en offentlig myndighed har så travlt med at få afvist sagen, spurgte hun.

"Hvor man er i tvivl om, hvad der er sandhed, der skal loven vise sandheden". Sådan lød det i 1241 i forordet til Jyske Lov, der menes at være forfattet af Biskop Gunnar af Viborg.

Men knap 800 år senere, er der stadig ikke opnået enighed om, hvad der er sandheden. I hvert fald havde HK’s advokat Mette Østergård og Kammeradvokaten ved partner Niels Banke også hver deres udlægning af, hvad der er en væsentlig ændring. 

Der gælder andre normer

Kammeradvokaten har på vegne af Statens Administration (SAM) og Moderniseringsstyrelsen hævdet, at offentligt ansatte skal "tåle" en forlænget rejsetid på op til mindst halvanden. I sagen fra Viborg, ville HK-medlemmet ifølge Kraks beregninger få mindst 1 time og 20 minutter hver vej. Uden hensyn til eventuelle pauser, trafik eller uheld. 

Advokat Niels Banke argumenterede i retten med, at balanceplanen er en meget betydelig samfundsændring, og at det derfor er vigtigt, at også de offentligt ansatte bakker op om dette store projekt. Statens medarbejdere skal derfor tåle endnu mere fordi, "der gælder andre normer, end ved almindelige forhold", lød det.

Mette Østergård argumenterede for, at det klart var en væsentlig ændring at skulle køre 183 ekstra kilometer til og fra Hjørring hver dag.

På grund af sagens mulige principielle betydning var de faglige organisationers fællesskab CFU på vegne af 180.000 statsansatte trådt ind i sagen til støtte for HK. CFU blev repræsenteret af advokat Peter Breum, der også afviste Kammeradvokatens forsøg på at flytte hegnspælene.

- Sager skal altid afgøres konkret og individuelt. Man kan ikke sætte skøn ud af kraft og gøre det til en skemaafgørelse. Det er forkert, lød det blandt andet fra Peter Breum.

Godt med opbakning fra kolleger

Undervejs var det et tydeligt presset HK-medlem, der måtte lægge øre til advokaternes til tider skarpe debat om hendes personlige forhold.

- Jeg var glad for at mine tidligere kolleger var der. Det var ikke så rart, og derfor hjalp det, at vi en gang imellem lige kunne få øjenkontakt, fortalte en lettet Helle Luxhøj Møgelvang, da retsmødet var slut. 

Som en del af sin jobansøgning havde hun skrevet, at hun kun ville "se rejsedage til København som et plus".
Det brugte Kammeradvokaten i retten som et argument for, at når hun var parat til det, måtte hun også være parat til at køre til Hjørring hver dag. 

- Men det har ingen betydning i denne sag, for det var jo hverken hver dag eller hver uge, lød svaret fra Mette Østergård.

Helle Møgelvang fortalte i retten, at hun ikke havde det godt med at få en bortvisning. 

- Det er ligesom et stempel, der bliver sat på en. Det synes jeg ikke er OK, sagde hun. 

Dommen afsiges og sendes elektronisk til sagens parter den 2. marts 2018 klokken 11.00.

Læs også: HK Stat vinder principiel sag om, hvor langt statsansatte skal følge med jobbet