Det er tiltrængt, så overenskomstansatte chauffører også i denne seriøse del af transportbranchen

har en chance for at bevare job på ordnede vilkår. Et folketingsflertal i oppositionen pålagde i foråret 2016 regeringen at udarbejde et lovforslag, der underligger varebilstransport for fremmedregning ”godskørselsloven”. Tilladelsesordningen for varebiler vil dog udgøre en tilpasset udgave af de krav, der i dag gælder for godskørsel med lastbiler.

Transportministeriets lovforslag gælder for virksomheder, der er etableret i Danmark, og som udfører godskørsel for fremmed regning med dansk indregistrerede varebiler med en totalvægt på mere end 2.000 kg, som fragter gods med en samlet vægt på mere end 11 kg pr. stykgods (kolli).