En overlæge på Nordsjællands Hospital har på grund af museskade fået bevilget en personlig assistent i form af en ledig lægesekretær. Bevillingen fra kommunen er givet efter en paragraf om jobfastholdelse og er på 20 timer om ugen. Overlægens afdeling har derudover bevilget fem ugentlige timer.

Det fortæller Ugeskriftet.dk i en artikel under overskriften "Sundhedsplatformen gør læger syge", der handler om, at hver femte overlæge i Region Hovedstaden har skader, som man i vid udstrækning henfører til den øgede arbejdsmængde ved en PC efter indførelse af IT-systemet Sundhedsplatformen. It-systemet blev indført gradvist på hospitalerne i Hovedstaden fra 21. maj 2016 og i hele Region Sjælland fra 25. november 2017.

Overlægeforeningen står for en landsdækkende rundspørge, som 2.736 af foreningens medlemmer har svaret på. Den viser, at andelen, der ofte eller hver dag har smerter i muskler og led, er næsten dobbelt så stor i Region Hovedstaden som i resten af landet. I Hovedstaden er det mere end hver femte, 21 procent, der klager over gener eller smerter, mens det i resten af landet er 11 procent.

De fleste går på job med smerter

Inden for få uger har Overlægeforeningen haft kontakt med 17 medlemmer, som har smerter eller andre gener, der er opstået efter overgangen til Sundhedsplatformen. Nogle er sygemeldte, men de fleste trodser smerterne og går på arbejde.

- Det er påfaldende, at det tidsmæssigt og geografisk er sammenfaldende med indførelsen af Sundhedsplatformen. Derfor tolker vi det som overvejende sandsynligt, at lægernes gener skyldes overgangen til vores nye it-system, siger Lisbeth Lintz, Overlægeforeningen rel="noopener noreferrer" formand til Politiken, der også har talt med en overlæge med føleforstyrrelser, brændende fornemmelser og skarpe smerter i skulder og arm som følge af "den hysteriske mængde klik" med computermusen.

Medicinstuderende hjalp i begyndelsen

På Nordsjællands Hospital er det overlæge Louise Tjelum, der har fået bevilget en lægesekretær som personlig assistent. Til Ugeskriftet.dk beretter hun, at hun for cirka 10 år siden blev opereret i højre hånd og efterfølgende har brugt venstre hånd ved arbejde ved en computer. Det gik fint indtil indførelsen af Sundhedsplatformen på hendes arbejdsplads i foråret 2017.

- Jeg kan ikke huske, om det var på anden, tredje- eller fjerdedagen. Men jeg fik ondt i min raske venstre hånd. Så fik jeg en ”roller-mouse”, hvor man bruger begge hænder – og fik også ondt i højre hånd. Og efter to uger blev jeg sygemeldt, fortæller Louise Tjelum.

Da hun vendte tilbage til jobbet, fik hun hjælp af medicinstuderende i forbindelse med tastearbejde, men det stoppede, da de studerende gik på sommerferie. Derefter bevilgede hendes bopælskommune den nævnte personlige assistent til at hjælpe hende i 20 af ugens arbejdstimer, og hendes afdeling supplerer med yderlige fem timer, så hun i alt har hjælp 25 timer om ugen.

- Det betyder, at jeg kan arbejde 37 timer. Jeg kan passe ambulatorier og stuegang. Men jeg kan ikke gå i vagt, fordi der er mere manuelt arbejde med bl.a. objektive undersøgelser, og fordi det er for svært at få planlagt med sekretærhjælp i aften- og weekend-tid, fortæller Louise Tjelum til Ugeskriftet.dk.