Hvordan ser det aktuelle uddannelsesniveau ud for HK Stats medlemmer, og hvad er der sket, siden fagforeningen sidst spurgte til det i august 2014? Det skal kortlægges gennem en ny spørgeundersøgelse, som tirsdag den 20. februar 2018 vil blive sendt på mail til 4.000 tilfældigt udvalgte medlemmer.

 I undersøgelsen vil der igen blive spurgt til medlemmernes grund-, efter- og videreuddannelse, MUS og udviklingsplaner. Undersøgelsen vil også komme ind på eventuelle uddannelsesønsker og -planer.

- For HK Stat er det afgørende at alle medlemmer tilbydes relevant kompetencegivende efter- og videreuddannelse, og at de statslige arbejdspladser afsætter midler hertil. Undersøgelsen er et vigtigt redskab til at tage temperaturen på medlemmernes udvikling og uddannelse, siger uddannelsespolitisk konsulent i HK Stat Anders Bojesen.

- Vi oplever i øjeblikket,  at mange medlemmer spørger til deres muligheder, når deres arbejdsplads skal digitaliseres, udflyttes og omstruktureres, undersøgelsen kan også bruges til at tale HK'ernes sag i denne sammenhæng, tilføjer han.

Resultaterne skal bruges til at sætte retning for HK Stats fremtidige arbejde på det uddannelsespolitiske område, ligesom de skal medvirke til at forbedre og målrette de eksisterende medlemstilbud, fx Karrieretelefonen.

Et formål er desuden at få indblik i, om HK Stats landsdækkende karrierekampagne, der blev gennemført i april 2016, har sat spor og inspireret medlemmerne til mere efter- eller videreuddannelse.