I Twin Peaks hed det: ”The owls are not what they seem”.

Men inden for analyser af kommunaløkonomi kunne det passende hedde: Administrative udgifter er ikke hvad de ser ud til!

Det viser en analyse, som fem forskere fra VIVE har foretaget på vegne af Lyngby-Taarbæk Kommune, der har bedt om at blive benchmarket med tre andre kommuner – nemlig Skanderborg, Rudersdal og Hillerød.

LTK ligger over de tre andre kommuner i udgifter per indbygger, men som forfatterne påpeger, skal man korrigere for forskelle i konteringspraksis.

Det handler fx om kontering af forsikringsudgifter, udkontering af administrativt overhead og leje af administrationsbygninger.

Efter den korrektion halveres forskellene til de tre andre kommuner.

Forskellen ender på 200 kr

Den helt detaljerede analyse af den resterende forskel viser, at den i høj grad kan forklares ved forhold som kantinetilskud, varmeudgifter, prioritering af erhvervsudvikling/turisme.

Det betyder, at en oprindelig forskel i administrative udgifter på over 1.000 kroner per indbygger efter diverse korrektioner og analyser viser en reel forskel på cirka 200 kroner per indbygger – svarende til cirka 12 mio. kroner.

Forfatteren understreger desuden, at rapporten ikke vurderer om evt højere udgiftsniveau også skyldes en bedre service eller højere kvalitet, fx fordi der er allokeret flere resurser til en opgave.