konflikt

Måske er statens HK’ere på vej til noget, de aldrig har prøvet før: at være i storkonflikt. Om der bliver konflikt, hvem og hvor mange den kommer til at omfatte, og hvor længe den vil løbe, er lige nu uafklaret. Men HK Stat er forberedt, fortæller sekretariatschef Jan Erik Rasmussen.

- Sideløbende med, at vi som normalt har indsamlet medlemmernes krav til OK18 og forberedt en urafstemning om resultatet af forhandlingerne, har vi banket rusten af HK’s konfliktapparat. Det var sidst i brug under storkonflikten på det private arbejdsmarked i 1998.

Det er HK Stats bestyrelse, der i givet fald beslutter, hvilke arbejdspladser, der skal i konflikt.

Du kan få vigtige beskeder fra HK

En konflikt er en stor logistisk opgave, som blandt andet kræver, at it-systemerne er fodret med de rigtige data.

- Vi har arbejdet målrettet på at opdatere vores medlemsregister. Korrekte kontaktdata er afgørende, når vi skal meddele de enkelte medlemmer, at de er udtaget til konflikt, og når vi skal indsamle oplysninger om de enkeltes lønninger med henblik på at udbetale konfliktstøtte, siger Jan Erik Rasmussen.

Under en eventuel konflikt udbetaler HK konfliktstøtte til sine medlemmer. Støtten svarer til den normale løn minus ATP-bidrag og arbejdsmarkedsbidrag. Pensionsbidrag må man undvære, mens man er i konflikt.

- Konfliktstøtten er et af de mange emner, som konfliktguiden på HK.DK handler om. Men der vil givetvis dukke spørgsmål om under en konflikt, som guiden ikke giver svar på. Guiden giver kun den basale information. Fra HK Stat skruer vi op for informationen, når og hvis konflikten kommer. Derfor opfordrer jeg medlemmer med spørgsmål om konflikt til lige at se tiden an, før de kontakter deres tillidsrepræsentant eller den lokale HK-afdeling, siger sekretariatschefen.

Konfliktrejse uden dato

En konflikt i forbindelse med OK18 kan tidligst træde i kraft den 1. april. Hvis forhandlingerne bryder sammen nu, kan parterne bede forligsmanden om hjælp til at enes. Forligsmanden kan også selv indkalde parterne til et mæglingsmøde.

Hvis forligsmanden vurderer, at der er grundlag for et kompromis, kan han eller hun udsætte den varslede konflikt i op til 2 gange 14 dage.

Hvis der kommer et mæglingsforslag ud af anstrengelserne, kommer de statsansatte til at stemme om det ved en urafstemning. Så det kan vare længe, før en eventuel konflikt lægger statslige arbejdspladser øde.

- Vi skal måske ud på en konfliktrejse sammen – og vi ved ikke, hvornår vi skal afsted eller hvor lang rejsen bliver, som Jan Erik Rasmussen poetisk udtrykker situationen.

59 dages konflikt skabte nye fælleskaber

Han deltog som forhandlingschef i en fagforening i arbejdet med konflikten på sundhedsområdet i 2008. Konflikten varede hele 59 dage.

- Det, der optog medlemmerne mest dengang, var, hvornår de kunne komme tilbage til arbejdet. Ingen ønsker en konflikt, med mindre man bliver budt nogle vilkår så ringe, at man bare må sige ’Nok er nok’ og gå i konflikt for at lægge pres på modparten, siger han.

Fra konflikten i 2008 husker Jan Erik Rasmussen særligt det stærke sammenhold på tværs af arbejdspladser, som udviklede sig i løbet af konflikten.

- Der blev knyttet kontakter og skabt fællesskaber. Bagefter var fornøjelsen stor ved at komme tilbage til sit arbejde og gøre en forskel i dagligdagen.

Knaster som i et grangulv

I skrivende stund står det åbent, om forhandlingerne mellem innovationsminister Sophie Løhde (V) og de statsansattes topfolk med Flemming Vinther i spidsen ender i forlig eller forlis og deraf følgende mulig konflikt.

Samtidig er det fortsat uafklaret, om lærerne på primært det kommunale område når til enighed med arbejdsgiverne om en arbejdstidsaftale.

Knasterne, som forhandlerne ynder at kalde væsentlige uenigheder, er talrige og store som i billige granbrædder. Den største er spørgsmålet om, hvor meget de statsansattes løn skal stige de næste 3 år. Ifølge nogle kilder har Sophie Løhde tilbudt stigninger, som er lavere end dem, der blev givet ved den seneste kriseoverenskomst i 2015. Sådan et niveau vil være aldeles uacceptabelt, lød det fra forhandlerne op til et af de seneste forhandlingsmøder med ministeren.