Hvis du ikke allerede har gjort det, så sæt et stort kryds i kalenderen lørdag den 17. marts kl. 10. Her er du nemlig inviteret til HK Privat Sydjyllands årlige generalforsamling, der i år blandt andet byder på et oplæg fra LO’s formand Lizette Risgaard.

- Vi har inviteret Lizette Risgaard, fordi fagbevægelsen er i gang med en vigtig og spændende proces. Der arbejdes fra flere sider på en sammenlægning af arbejdstagerorganisationerne LO og FTF, hvilket vil i HK støtter helhjertet. Lizette Riisgaard vil fortælle om, hvor langt man er nået i arbejdet, og hvad det vil betyde for dig som medlem, siger Henny Fiskbæk, der er formand for HK Privat Sydjylland.

Ud over LO-formandens oplæg, byder generalforsamlingen på flere valghandlinger. Formanden er på valg, dog indtil videre uden modkandidater. Der skal også vælges mindst ét nyt medlem til bestyrelsen, eftersom der er 6 bestyrelsesmedlemmer på valg, hvoraf kun 5 ønsker genvalg. Der er også valg til tre suppleantposter.

Og så skal HK Privat Sydjylland have valgt 12 delegerede til en særlig opgave.

- HK Danmark skal have ny næstformand, som bliver valgt på en ekstraordinær kongres i april. Du kan være med til at præge det valg, hvis du bliver valgt som delegeret til kongressen, opfordrer Henny Fiskbæk.

Generalforsamlingen afsluttes med medlemsmøder i HK Privats branchesektioner, hvor der blandt andet skal vælges delegerede til delegeretmøder senere på året.

Du kan tilmelde dig generalforsamlingen her.

Artiklen er opdateret 21. februar 2018