Ifølge DL-F’s vedtægter kan du også stille op til bestyrelsen, selvom du ikke er valgt som delegeret.

Hvis du har lyst til at stille op – selvom du ikke deltager i delegeretmødet – skal du sende en fuldmagt – og gerne et par ord om dig selv – til dlf@hk.dk senest den 14. marts med en beskrivelse af, hvilken post du ønsker at stille op til.

Skriv i emnefeltet: Opstilling til DL-F bestyrelsen. Så medbringer DL-F din opstilling til delegeretmødet.

På delegeretmødet skal vælges: formand, næstformænd, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jf. DL-F vedtægterne. For alle poster gælder, at man er valgt for perioden: 2018-2021. 

Vil du vide mere om bestyrelsens arbejde, er du velkommen til at kontakte formand for DL-F, Susanne Bahne Hansen: susanne@dl-f.dk eller telefon: 6155 0637.