Overenskomstforhandlingerne er langt fra at være i mål. Der er ingen gennembrud i kommuner og regioner. Her venter man på staten, og det er torsdag endnu uklart, om der kan landes et forlig her. Derfor er HK Kommunals sektorbestyrelse nu gået i gang med at forberede en mulig konflikt sammen med alle de andre organisationer i Forhandlingsfællesskabet. HK Kommunals formand, Bodil Otto, håber dog stadig, at arbejdsgiverne ændrer kurs og begynder at tage ansvar og medvirker til at sikre reallønnen for de offentligt ansatte. 

-  Vi har været udsat for et kaotisk forløb, hvor arbejdsgiverne er mødt frem med ultimative krav om forringelser på stort set alle områder. Der har ikke været tale om fair forhandlinger, hvor begge parter er kommet til orde. Lige nu handler alt om reallønnen og at undgå forringelser. Vi forhandlere går stille og roligt ud med den simple melding, at de offentligt ansatte skal have del i den økonomiske fremgang på lige fod med privatansatte. Desværre er vi indtil nu blevet mødt med en mur af urimelige forringelser, siger Bodil Otto. 

Hvis der ikke kan aftales et resultat, er det nødvendigt at gå i gang med at forberede en eventuel konflikt. Den kan tidligst træde i kraft den 1. april 2018, når de nuværende overenskomster udløber. Det er alle organisationerne i Forhandlingsfællesskabet, der drøfter, hvornår en konflikt rent faktisk skal varsles til at træde i kraft. Men det bliver i givet fald formentlig tæt på 1. april. 

Fuld løn under konflikt til alle medlemmer af HK Kommunal

HK Kommunal har sammen med de øvrige organisationer besluttet, at en mulig konflikt i 2018 skal omfatte 10-15 procent af medlemmerne, og HK Kommunals sektorbestyrelse vil inden den 28. februar beslutte, hvilke arbejdspladser, der skal udtages til strejke. 

- Når det sker, får tillidsrepræsentanter og medlemmer selvfølgelig besked, så alle får at vide, om man er omfattet af en mulig konflikt, og hvordan man skal forholde sig. Allervigtigst er selvfølgelig at sige, at ingen medlemmer af HK Kommunal behøver at være bekymret for lønnen. Vi sikrer, at alle, der er omfattet af en konflikt, får udbetalt konfliktunderstøttelse, som svarer til den normale løn, siger Bodil Otto.

Alle organisationerne på lønmodtagersiden arbejder med at koordinere en mulig konflikt. Derfor bliver arbejdspladserne først besluttet til allersidst. Og for at konflikten kan blive så effektiv som mulig, fortæller organisationerne ikke på forhånd, hvilke arbejdspladser, der skal med. Det bliver først offentliggjort, når konfliktvarslerne sendes til KL og Danske Regioner. Alle organisationer varsler konflikt for 10-15% af medlemmerne i kommuner og regioner. Tallet kan senere blive forøget, ligesom kommuner og regioner kan varsle lockout. Hvis konflikten bliver varslet, kommer HK Kommunal med detaljerede oplysninger om, hvordan medlemmer og tillidsrepræsentanter skal forholde sig.

Selv om der skulle blive varslet konflikt til en bestemt dato efter 1. april, kan konflikten blive udsat. Det skyldes, at Forligsmanden ifølge loven har mulighed for at udsætte konflikten i to gange 14 dage.