OK sammenbrud

CFU-formand Flemming Vinther fortæller om sammenbruddet til TV2. I baggrunden ses Rita Bundgaard og de øvrige forhandlere. 

Fornyelsen af de statsansattes overenskomster kom fredag et skridt nærmere en konflikt. Klokken 16 stod det klart, at innovationsminister Sophie Løhde (V) ikke ville imødekomme en række krav, som de statsansattes topforhandlere havde bedt hende forholde sig til endnu en gang. Kravene blev gentaget efter mere end 6 døgns løbende forhandlinger.

Blandt andet et krav om lidt større købekraft til alle i staten skilte parterne. Sammenbruddet kommer efter to uger med møder tidlig og sent, arbejde i teknikergrupper og forhandlinger mellem fagforeningsfolkene og Sophie Løhde.

Vil have del i opsvinget

HK Stat-formand Rita Bundgaard kritiserer Løhde for at være for afvisende i forhandlingsforløbet.

- Det er uanstændigt og uansvarligt, at en ansvarlig minister i den grad overser dem, der bidrager til at løse kerneopgaverne i den statslige sektor. Vores medlemmer har efter tre kriseoverenskomster med beskedne lønstigninger en naturlig forventning om at få del i det opsving, som dansk økonomi tydeligvis er inde i. Derfor har vi krævet lønstigninger, som kan sikre alle en lille fremgang i reallønnen. Det har ministeren indtil nu ikke villet levere, siger Rita Bundgaard.

Løhde forpasser mulighed

- Sammenbruddet er ærgerligt af flere grunde. Dels vil en konflikt betyde, at borgerne vil opleve forringet service og at samfundsfunktioner vil gå i stå. Dels har Løhde med sin stejle holdning over for vores krav forpasset en oplagt mulighed for at sætte en ny kurs for statens rolle som arbejdsgiver, siger Rita Bundgaard.

Hun er en af de fem fagforeningsledere og forhandlere i toppen af CFU, Centralorganisationernes Fællesudvalg.

Om fredagens sammenbrud i forhandlingerne betyder, at der bliver konflikt med strejke og eventuelt lockout, kommer an på udviklingen i de kommende dage.

- Jeg håber, at ministeren bevæger sig så meget, at der bliver mulighed for nye forhandlinger. Og at det ved direkte forhandlinger mellem parterne eller med forligsmandens mellemkomst vil lykkes at finde en løsning på overenskomstsituationen, som begge parter bakker op om. Og ikke mindst, at løsningen er så god, at medlemmerne kan godkende den ved en urafstemning. Sker det ikke, vil vi gå i konflikt sammen med de øvrige statsansatte – skulder ved skulder lige som vi har stået under hele OK-18-forløbet, fastslår formanden for HK Stat, der organiserer den største faggruppe i staten.