Aftalen dækker de omkring 500 administrative medarbejdere hos landbrugsrådgivninger, gartnerier og andre grønne virksomheder. Medarbejderne er dem, der fx ordner regnskaber, sørger for, at lønnen bliver udbetalt, og sikrer, at forretningsgangene fungerer optimalt.

Ifølge Jesper Schmidt Sørensen, faglig sekretær i HK/Privat, giver den nye overenskomst solide forbedringer til de HK-ansatte, uanset hvor de er i livet.

- Fritvalgskontoen stiger med to procent, så den kommer op på 4 procent. Det betyder, at den enkelte selv kan vælge, om pengene skal udbetales i forbindelse med ferie eller sættes ind på pensionsopsparingen. Og seniorer får ret til at købe seniorfridage gennem fritvalgsordningen, siger Jesper Schmidt Sørensen. 

Derudover får forældre også ret til fri med løn, hvis børn af under 14 år er indlagt, men er hjemme. Begge forældre får ret til fuld løn under den del af forældreorloven, som er omfattet af overenskomsten, og hvis man som forælder bliver ringet hjem på grund af barns sygdom, har forælderen fortsat ret til barns første sygedag dagen efter, fortæller han.

Den faglige sekretær glæder sig også over, at overenskomstens uddannelsesrettigheder generelt bliver forbedret. Eksempelvis får medarbejdere, der bliver sagt op, ret til at bruge opsparede uddannelsesdage i opsigelsesperioden. Og elever får ret til at støtte til uddannelse i overenskomstens kompetencefond.

Andre forbedringer i den nye overenskomst:

  •  Har en medarbejder aftalt afspadsering, men bliver syg, så udskydes afspadseringen.
  • Forældre får ret til to børneomsorgsdage per år.
  • Elevsatserne reguleret op med 1,7 procent hvert år.
  • Vederlaget til tillidsrepræsentanter får et løft.