Nye tal fra Danmarks Statistik viser et fald i antallet af ansatte i det offentlige på knap fire procent i perioden fra 4. kvartal 2008 frem til 4. kvartal 2017. Omregnet til fuldtidsansatte dækker det over en stigning på 8.000 ansatte i regionerne, mens staten og kommunerne har mistet henholdsvis 11.000 og 25.000 ansatte.

I samme periode er der kommet 15.000 flere medarbejdere i det private erhvervsliv. Dermed er det antal private arbejdspladser, der blev tabt under finanskrisen, ved at være hentet tilbage. Bunden blev nået i 2010, hvor der var 148.000 færre medarbejdere i det private i forhold til Danmarks Statistiks nye tal fra 4. kvartal 2017.