En kæmpe administrativ byrde lurer i kommunerne, hvis et lovforslag fra Kirkeministeriet vedtages.

Forslaget går ud på at ændre valgform ved menighedsrådsvalg, så man fremover går fra afstemningsvalg til en valgforsamling – som nærmest er at sidestille med en generalforsamling.

Det medfører, at der fremover vil skulle udarbejdes valglister for samtlige landets ca. 2.100 sogne. 

I dag ved menighedsrådsvalg sker det meget sjældent, fordi der ikke er egentlig kampvalg i langt de fleste sogne – ja faktisk forekom det kun ca. 50 steder i landet ved seneste valg i 2016. 

Og kun i de få tilfælde har en kommunes borgerservice/folkeregister skulle udarbejde valglister – men valgforsamlinger skal alle 2.100 sogne have dem.

De konkrete opgaver med at udarbejde valglister omfatter:

Ifølge kontorchef i KL, Brit Buchhave drejer det sig blandt andet om følgende ekstra opgaver:

  • Bestilling af valglister i Det Centrale Personregister (CPR), som skal være opdateret.
  • Manuel ajourføring af hver enkelt valgliste ift. til- og fraflytninger i perioden, fra listen er trukket og til selve dagen for valgforsamlingen
  • Sortering af valglister fra de enkelte sogne
  • Telefonisk assistance i valgperioden (fra ca. 3 uger inden valget) og på selve valgdagen
  • Opdatering af information på hjemmeside og til borgerservice, biblioteker mm.

KL har i høringssvaret til Kirkeministeriet advaret mod lovforslaget.

Eksempelvis oplyser Københavns Kommunes folkeregister til KL, at man i forbindelse med menighedsrådsvalget i 2016, hvor der blev gennemført afstemningsvalg i 5 ud af potentielt 50 menighedsråd, var der afsat tre medarbejdere til opgaven.