Men lige nu er jeg frygtelig spændt på udfaldet, som vores medlemmer selvfølgelig også er det…

Brit
 
   - Jeg håber selvfølgelig fortsat på et godt forhandlet resultat, hvor der er fokus på at varetage medlemmernes interesser og de ansattes vilkår. Det gælder ikke bare på løn, men også på en række andre områder med betydning for vores arbejdsmiljø, trivsel osv. på de statslige arbejdspladser, fortæller Brita Andersen og tilføjer:

   - Men lige nu er jeg frygtelig spændt på udfaldet, som vores medlemmer selvfølgelig også er det…

Den helt store ramme

Mens denne artikel skrives, er de direkte forhandlinger med arbejdsgiverne altså brudt sammen og forligsinstitutionen er kommet på banen. Det sker efter, at det såkaldte forhandlingsfællesskab CFU har oplevet, at forhandlingerne med staten med minister Sophie Løhde i spidsen har stået i stampe:

   - Der blev først forhandlet om de dele af overenskomsten, der er fælles på tværs af forskellige fagområder. Det er blandt andet med Flemming Vinther fra HKKF (Hærens konstabel- og korporalforening), der er formand for CFU, og HK Stats formand Rita Bundgaard som er nogle af de helt centrale forhandlere. Her skulle man blive enig om en ramme om løn, anciennitet, arbejdstid osv., inden der så efter planen skulle forhandles på de enkelte fagområder som for eksempel HK Stat, fortæller Brita Andersen om forløbet.

   - Der blev dog ikke noget gennembrud i forhandlingerne, og de er nu nået til næste fase, hvor forligsinstitutionen skal på banen, og hvor det kan komme til en konflikt, hvis der ikke opnås nogen enighed. HK Stat knokler for at nå et forlig om nye overenskomster. For det vil være den bedste løsning for alle - både borgerne og de ansatte, men det kan blive nødvendigt at gå i konflikt, og vi er nødt til at forberede alle scenarier. Derfor har HK Stat sendt vores konfliktguide ud til medlemmerne. Vi er i fuld gang med at forberede os på en konflikt.

”Vi beder bestemt ikke om en lønfest…”

   - Det kan godt overraske mig, at forhandlingerne er så svære. For vi beder bestemt ikke om en lønfest, men om at få lidt mere at købe ind for i supermarkedet. Vi har de seneste 10 år vist ansvarlighed og aftalt kriseoverenskomster med en minimal udvikling i vores løn. Nu er den danske økonomi meget stærkere, og der er åbenbart råd til både skattelettelser og bonusser for de offentlige chefer, mens vores medlemmer hele tiden bliver færre og skal løbe stærkere, fortæller Brita Andersen om baggrunden for HK Stat’s tilgang til OK18-forhandlingerne. 

   - Siden 2011 har vi og vores medlemmer vist et mådehold i vores lønkrav til OK-forhandlinger. Nu må det være fair, at vi også får en rimelig andel i det aktuelle økonomiske opsving, som regeringen selv taler så meget om. 
For ansatte i staten fortjener anstændige løn- og arbejdsvilkår, hvilket vi som fagforening slås for både i dagligdagen, og når vi som nu forhandler overenskomster.

 

www.hk.dk/omhk/enhedssider/stat-ok18 kan du læse mere om OK18-forhandlingerne og se en tegnet film, der fint viser, hvordan forhandlingerne er bygget op