Forrige mandag eftermiddag sad Pia Tørving på sit kontor i Odense og konstaterede, at ”…lige nu skulle jeg egentlig have været i forbundet i København som backup for forhandlerne, men HK Kommunals forhandling om egne forslag er sat på pause”.
 

Pia Tørving, formand HK Kommunal Midt

Pia Tørving, afdelingssektorformand HK Kommunal Midt.

 
Hendes konstatering er ganske symptomatisk for OK18-forhandlingerne på både Stat, Kommunal og Regional, der mildt sagt har været noget ujævne:
 
   - I skrivende stund har vi oplevet det seneste sammenbrud i forhandlingerne på KL-området, efter at der forleden skete det samme på Stats-området. For Forhandlingsfællesskabet, CFU, der er os og de øvrige organisationer, havde ellers givet det en chance mere ved forhandlingsbordet med KL, selvom vi normalt ofte afventer forhandlingerne med Staten, der sætter en økonomisk ramme – også for forhandlingerne på Kommunal og Regional, fortæller Pia og fortsætter:
 
   - Reelt kan et kommunalt forhandlingsresultat ikke afsluttes, før der er et statsligt forlig, der sætter en økonomisk ramme. Så afslutningen på det statslige område afgør, hvornår de kommunale forhandlinger kan genoptages. Normalt må vi, og de kommunale forhandlere fra KL og RTLN (Regionernes Lønnings- og Takstnævn), alt andet lige afvente de igangværende forhandlinger på statsområdet, før vi har en endelig aftale, men nu er forhandlingerne på begge områder altså brudt sammen, og vi står ganske tæt på en konflikt, forklarer hun.
 

"Forberedelserne til en konflikt er i fuld gang, også her i vores HK Midt-område. For hvis det ender med en konflikt fra 1. maj, så vil den i første omgang omfatte 10-15% af arbejdspladserne, også i vores område"

 

Fyn og Fredericia gør klar til eventuel konflikt

   - Forberedelserne til en konflikt er i fuld gang, også her i vores HK Midt-område. For hvis det ender med en konflikt fra 1. maj, så vil den i første omgang omfatte 10-15% af arbejdspladserne, også i vores område. En del af vores forarbejde består helt konkret i at vælge de arbejdspladser på Fyn og i Fredericia-området, der skal omfattes af strejken, fortæller Pia Tørving om en del af proceduren frem mod en eventuel konflikt.
 
 

”Vi afventer spændt…”

- Nu følger vi den næste del af forløbet for at se, om forhandlingerne bliver genoptaget, om forligsinstitutionen skal på banen eller om det i sidste bliver til konflikt, siger Pia Tørving, der glæder sig over, at også HK Kommunal Midt-medlemmernes mange input til OK18-forhandlingerne er bragt i spil:
 
   - Vi har samtidig stået stærkt, fordi vi i fællesskabet forud for forhandlingerne lavede en stærk musketer-ed om, at ingen skulle efterlades på perronen. Det handler om nogle helt grundlæggende ting vedrørende vores løn og ansættelsesmæssige forhold, som vi ikke vil give køb på. For selvfølgelig skal vores realløn ikke falde, men matche udviklingen, så vi også får vores velfortjente del i det økonomiske opsving. Indtil videre er vi dog kun blevet præsenteret for nogle forringelser fra arbejdsgiverne, som reelt ville betyde et fald i løn, hvis de blev gennemført. Det er ikke acceptabelt og gør bestemt ikke OK18-forhandlingerne nemmere. 

”Vi mødes næsten dagligt for at koordinere på kryds og tværs – og vi har givet hinanden håndslag på, at vi står sammen i kampen for den danske model”.

   - Vores sektorformand Bodil Otto, der sidder med i forhandlingerne, melder, at ”…der er virkelig god kollegakarma” mellem forhandlingspartnerne på lønmodtagersiden. Hun skriver blandt andet, at ”Vi mødes næsten dagligt for at koordinere på kryds og tværs – og vi har givet hinanden håndslag på, at vi står sammen i kampen for den danske model”. Det er det gode budskab lige nu: At vi står sammen i et stærkt fællesskab.