En konflikt kan tidligst træde i kraft fra 1. april 2018. Det er dagen efter, de nuværende overenskomster udløber. En konflikt skal varsles med minimum 4 uger.

Forhandlingerne om de kommunale og regionale overenskomster er brudt sammen. Der vil derfor blive varslet konflikt på begge områder fra den 4. april 2018.

For at få fuld løn under konflikt skal man have været medlem i mindst en måned.

Har du spørgsmål?

Spørg din tillidsrepræsentant, læs HK Kommunals konfliktguide eller ring til os.