Også i 2018 er der mange penge at hente, hvis man som ansat i den kommunale beskæftigelsesindsats har mod på at videreuddanne sig på diplom- eller akademiniveau på en af landets professionshøjskoler.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har netop besluttet at fortsætte den støtte til opkvalificering af de ansatte på jobcentrene og i beskæftigelsesindsatsen i øvrigt, der på blandt andre HK Kommunals foranledning blev søsat i 2017. Derudover har styrelsen i 2018 tilført uddannelsespuljen fire millioner kroner ekstra, der til dels stammer fra ubrugte midler i 2017.

Det betyder, at medarbejderne i jobindsatsen i år samlet set kan tage livtag med omkring 600 kompetencegivende uddannelsesmoduler, der blandt andet omfatter virksomhedssamarbejde, kommunikation og samspillet mellem jobcentre og a-kasser.

Flere reformer

I HK Kommunal ser næstformand, Mads Samsing, frem til, at HK Kommunals medlemmer på beskæftigelsesområdet igen i år får mulighed for få et uddannelsesløft.

- Den tsunami af reformer, der igennem de seneste år har været på beskæftigelsesområder, kræver i den grad, at de ansatte er opdaterede. Og om meget kort tid vil Folketinget med stor sandsynlighed vedtage en ny – og tiltrængt - Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB). Også i den sammenhæng er der brug for opkvalificering, siger Mads Samsing.

Rammer for opkvalificering

De ubrugte midler fra 2017 kan ifølge Mads Samsing være en indikator på, at beskæftigelsesmedarbejderne i hverdagens fortravlede gænge simpelthen ikke har tid til at tænke på videreuddannelse.

- Hvis det er tilfældet, så må ledelserne på jobcentrene komme i omdrejninger for at få skabt nogle rammer, så medarbejderne kan få honoreret deres berettigede forventninger om opkvalificering, mener Mads Samsing.

Inspiration gennem faglige profiler

HK Kommunals næstformand fortæller desuden, at man netop har lanceret en række faglige profiler på beskæftigelsesområdet, hvor medarbejdere og ledere kan finde inspiration til arbejdet med kompetenceudvikling lokalt.

I samarbejde med KL og Dansk Socialrådgiverforening har HK Kommunal kigget i krystalkuglen for at identificere, hvilke kompetencer, der er brug for nu og i et 5-årigt perspektiv. – Og allerede med de moduler, som STAR støtter, kommer man langt, afslører Mads Samsing, der opfordrer til at lade sig inspirere på hjemmesiden www.fagprofiler.dk.

Vær også opmærksom på muligheden for at få råd og vejledning på HK’s karrieretelefon, der har åbent alle hverdage kl. 13-16. Telefon: 3330 4460.

Artiklen er opdateret 28. februar 2018