Jeg har lige deltaget på HK’s årlige arbejdsmiljøkonference, hvis målsætning er at styrke det forebyggende arbejde for at sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø blandt medlemmerne. Det kræver stærke arbejdsmiljørepræsentanter, et tæt samarbejde mellem de tillidsvalgte og god ledelse på arbejdspladserne – ikke mindst når hastige forandringer er en del af hverdagen.

Årets konference havde fokus på, hvordan HK kan arbejde med at forebygge dårligt psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmerne, og bistå arbejdspladser og tillidsvalgte inden det går galt.

Dagen startede med et oplæg fra Arbejdsmedicinsk Stressklinikken, Odense Universitetshospital ved psykolog Kåre Spliid. Han fortalte bl.a., at de normalt har 8 hold om året, som alle er ramt af stress, men allerede nu havde ventelister og det på trods af, at de har oprettet et ekstra hold.

Derefter kom Cand.Psych. Yun Ladegaard fra Københavns Universitet, som er ved at lave sin ph.d.-afhandling om ”Arbejdspladsers håndtering af medarbejdere med stress”. Hun har lavet over 400 interviews med stressramte og været ude på de stressramtes arbejdspladser og talt med ledelsen.

I HK har vi også fokus på de stressramte og vil gerne have arbejdsmiljørepræsentanterne bedre inddraget, derfor bliver der udsendt spørgeskemaer til alle AMR i uge 11, som vi opfordrer alle til at besvare. Spørgeskemaerne vil danne baggrund for HK’s kampagne i 2019 om arbejdsmiljø.